r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische winterprognoses 2020: Gedempte groei bevestigd te midden van tegenstrijdige krachten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 13 februari 2020.

Volgens de economische winterprognoses 2020 die vandaag worden gepubliceerd, zal de Europese economie een koers van gestage, gematigde groei aanhouden. De eurozone kent nu haar langste periode van onafgebroken groei sinds de euro in 1999 is ingevoerd.

Volgens de prognoses zal de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone in 2020 en 2021 stabiel blijven op 1,2 %. Voor de EU als geheel zal de groei licht afnemen tot 1,4 % in 2020 en 2021 — lager dan de 1,5 % in 2019.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “Ondanks een omgeving vol uitdagingen blijft de Europese economie vast op koers, met verdere banencreatie en loongroei. Maar we mogen de mogelijke risico's die opdoemen aan de horizon niet uit het oog verliezen: een volatieler geopolitiek landschap in combinatie met onzekerheden op handelsgebied. Lidstaten kunnen deze gunstige weersomstandigheden dus maar beter gebruiken om structurele hervormingen door te voeren om groei en productiviteit te stimuleren. Landen met een hoge overheidsschuld moeten ook hun dijken ophogen door een prudent begrotingsbeleid te voeren.

Paolo Gentiloni, EU-commissaris voor Economie: “De verwachtingen voor de Europese economie zijn stabiel, zij het met flauwe groei voor de komende twee jaar. Hiermee blijft de langste periode van groei sinds de invoering van de euro in 1999 doorlopen, met ook goed nieuws aan het banenfront. Ook hebben we bemoedigende ontwikkelingen gezien wat betreft afgenomen handelsspanningen en een no-deal-Brexit die kon worden afgewend. Toch hebben we nog met aanzienlijke beleidsonzekerheid te maken, die een schaduw vooruitwerpt op de maakindustrie. Wat het coronavirus betreft, is het nog te vroeg om in te schatten hoe groot de negatieve impact voor de economie zal zijn.”

Groei blijft stabiel, aangejaagd door binnenlandse vraag

De externe omgeving blijft nog steeds een uitdaging. Toch zou de voortgezette banencreatie, robuuste loongroei en een ondersteunende beleidsmix de Europese economie op een traject van bescheiden groei moeten kunnen houden. Particuliere consumptie en investeringen, met name in de bouwsector, zullen de economische groei verder blijven stuwen. Overheidsinvesteringen, met name in vervoer en digitale infrastructuur, zullen naar verwachting sterk toenemen in een aantal lidstaten. Dankzij deze factoren, in combinatie met voorzichtige tekenen van stabilisering in de maakindustrie en het feit dat de afname van mondiale handelsstromen mogelijk afvlakt, zou de Europese economie verder moeten kunnen blijven groeien. Tegelijkertijd lijken deze factoren onvoldoende om de groei een versnelling hoger te laten schakelen.

Een kleine opwaartse herziening van de inflatieverwachting

De inflatieverwachting (geharmoniseerde consumentenprijsindex - HICP) in de eurozone is opgetrokken naar 1,3 % in 2020 en 1,4 % in 2021, een stijging met 0,1 procentpunt voor beide jaren ten opzichte van de economische najaarsprognoses 2019. Deze aanpassing houdt verband met voorzichtige tekenen dat hogere lonen misschien beginnen door te sijpelen naar kernprijzen, en van iets hogere aannames voor olieprijzen.

Voor de EU is de inflatieverwachting in 2020 ook met 0,1 procentpunt opgetrokken naar 1,5 %. De prognose voor 2021 blijft ongewijzigd op 1,6 %.

Risico's voor de prognose

Hoewel de neerwaartse risico's zijn afgezwakt, zijn nieuwe risico's opgedoken. Over het geheel genomen blijven per saldo de neerwaartse risico's overheersen.

De ‘Phase One'-handelsdeal tussen de VS en China heeft de neerwaartse risico's in zekere mate helpen te verminderen, maar de sterke mate van onzekerheden waarmee het Amerikaanse handelsbeleid omgeven blijft, staat een breder herstel van het sentiment bij ondernemers in de weg. Maatschappelijke onrust in Latijns-Amerika dreigt het economische herstel van de regio te doen ontsporen. Toegenomen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten hebben het conflictrisico in de regio doen toenemen.

Hoewel er nu duidelijkheid is over de handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gedurende de transitieperiode, blijft aanzienlijke onzekerheid bestaan over het toekomstige partnerschap met het Verenigd Koninkrijk. De uitbraak van het ‘2019-nCoV' coronavirus, met zijn effecten voor volksgezondheid, economische activiteit en handel, met name in China, is een nieuw neerwaarts risico. De basisaanname is dat de verspreiding van het virus zijn top bereikt in het eerste kwartaal, met relatief beperkte mondiale overloopeffecten. Hoe langer deze situatie echter voortduurt, des te groter is de kans van een domino-effect voor het economische sentiment en de mondiale financieringsvoorwaarden. Klimaatrisico's spelen dan wel misschien op de lange termijn, toch valt dit soort risico's niet uit te sluiten voor de korte termijn.

Een positief punt is dan weer dat de Europese economie kan profiteren van een expansiever en groeivriendelijker begrotingsbeleid en positieve overloopeffecten kan voelen van gunstigere financieringsvoorwaarden in een aantal lidstaten van de eurozone.

Voor het Verenigd Koninkrijk een louter technische aanname

Omdat de toekomstige relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk nog niet duidelijk zijn, zijn de prognoses voor 2021 gebaseerd op een zuiver technische aanname van een status quo in termen van hun handelsrelaties. Dit gebeurt louter voor prognosedoeleinden en loopt niet vooruit op of is geen voorspelling van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over hun toekomstige relaties.

Achtergrond

Deze prognoses zijn gebaseerd op een reeks technische aannames voor wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen, met afsluitdatum 29 januari. Voor alle overige nieuwe gegevens, inclusief de aannames over het overheidsbeleid, is bij deze prognoses informatie tot en met 4 februari meegenomen. Tenzij beleidsmaatregelen op geloofwaardige wijze zijn aangekondigd en voldoende gedetailleerd zijn uitgewerkt, is bij de prognoses uitgegaan van ongewijzigd beleid.

De Europese Commissie publiceert jaarlijks twee uitgebreide prognoses (voorjaar en najaar) en twee tussentijdse prognoses (winter en zomer). De tussentijdse prognoses omvatten jaar- en kwartaalgegevens voor het bbp en de inflatie van het lopende en het volgende jaar voor alle lidstaten, alsmede geaggregeerde gegevens voor de EU en de eurozone.

De volgende economische prognoses van de Europese Commissie zullen de economische voorjaarsprognoses 2020 waarvan de publicatie voor 7 mei 2020 gepland staat.

Meer informatie

Volledig document: Economische winterprognoses 2020

Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

Volg commissaris Gentiloni op Twitter: @PaoloGentiloni

Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin


Terug naar boven