r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Constitutionele zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 februari 2020 10:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

10.00 - 12.00 uur (coördinatorenvergadering) en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (4B001)

10.00 - 12.00 uur (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

Coördinatorenvergadering

* * *

14.30 - 16.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren
 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4 december 2019 PV - PE645.019v01-00

 9 december 2019 PV - PE645.034v01-00

 • 5. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

AFCO/9/02499

 Gedachtewisseling met Pierre Larrouturou, algemeen rapporteur van de Begrotingscommissie voor de EU-begroting van 2021

 • 6. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

AFCO/9/02134

2019/2213(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA - PE646.930v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Pierre Larrouturou (S&D)

PR - PE647.107v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 7. 
  Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

AFCO/9/02093

2019/2199(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA - PE647.015v01-00

Bevoegd:

 

LIBE -

Clare Daly (GUE/NGL)

PR - PE646.996v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

Eventueel

*** Stemming ***

 • 8. 
  Europese politieke partijen en stichtingen: richtsnoeren voor de behandeling van verzoeken van een groep burgers

AFCO/9/02409

 Presentatie en goedkeuring van een door de AFCO-Werkgroep reglement van orde bekrachtigd ontwerp (onder voorbehoud)

*** Einde stemming ***

* * *

16.30 uur

 • 9. 
  Gedachtewisseling met Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses

AFCO/9/02497

 Gedachtewisseling in het kader van de structurele dialoog tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

* * *

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 17 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven