r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-VK: "gelijk speelveld" cruciaal voor eerlijke concurrentie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020.

Het Parlement dringt aan op waarborging van het gelijke speelveld door stevige toezeggingen en "dynamische afstemming" van EU-VK-regels.

Woensdag heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de komende onderhandelingen met de Britse regering over een nieuw partnerschap tussen de EU en het VK na de overgangsperiode van de Brexit. De resolutie bestaat uit de eerste input van de Europarlementariërs voor deze onderhandelingen. De tekst werd aangenomen met 543 stemmen voor en 39 tegen, met 69 onthoudingen.

Het Parlement wil dat de toekomstige associatieovereenkomst zo diepgaand mogelijk is en gebaseerd op drie pijlers: een economisch partnerschap, een partnerschap voor buitenlandse zaken en specifieke sectorale kwesties. Een niet-EU-land kan echter niet dezelfde rechten genieten als een lidstaat en de integriteit van de interne markt en de douane-unie moet ten alle tijden worden beschermd, aldus de EP-leden.

Toekomstige handelsrelaties EU-VK

Om tot een nieuw ambitieus vrijhandelsakkoord te komen, zijn de leden van het EP het grotendeels eens met de door de Commissie voorgestelde onderhandelingsrichtlijnen. Gezien de nabijheid en de omvang van de Britse economie, moet de toekomstige concurrentiepositie t.o.v. de EU open en eerlijk zijn aan de hand van een "gelijk speelveld". Dit betekent garanties op gelijke regels over onder meer sociale, milieu- en belastingzaken, alsmede staatssteun en consumentenbescherming.

Om quota- en tariefvrije handelsbetrekkingen te realiseren, moet de Britse regering beloven haar regels omtrent o.a. concurrentie, arbeidsnormen en milieubescherming bij te werken en op deze manier te zorgen voor een "dynamische afstemming" van EU-VK-wetgeving, aldus de Europarlementariërs.

Cruciaal om de meest kwetsbare sectoren te beschermen

De resolutie maakt ook duidelijk dat een akkoord over visserij voor juni 2020 als voorwaarde geldt voor de eventuele goedkeuring van een vrijhandelsovereenkomst door het Parlement. Als het VK de EU-wetten en -standaarden niet naleeft, moet de Commissie "mogelijke quota en tarieven voor de meest kwetsbare sectoren evalueren, evenals de noodzaak van vrijwaringsclausules om de integriteit van de interne EU-markt te beschermen." Dit is met name belangrijk voor de invoer van voedsel- en landbouwproducten, die aan de strikte EU-regels moeten voldoen. (P14iv).

Andere prioriteiten

De tekst bevat ook hoofdstukken over burgerrechten, de mobiliteit van personen, gegevensbescherming, de toekomst van financiële diensten, de situatie op het eiland Ierland, de rol van het Europese Hof van Justitie bij het beslechten van geschillen, EU-programma's en -agentschappen, buitenlands beleid en veiligheidsaangelegenheden, evenals andere prioriteiten van het Europees Parlement. Alle prioriteiten zullen hier volledig beschikbaar zijn. (12.02.2020)

Het Parlement steunt ook het feit dat Gibraltar geen onderdeel is van toekomstige akkoord. Een afzonderlijk akkoord zal eerst goedkeuring moeten krijgen van de Spaanse regering.

Volgende stappen

De resolutie is gebaseerd op de ontwerp-onderhandelingsrichtlijnen van de Europese Commissie, die maandag 3 februari door EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zijn gepresenteerd. Deze richtlijnen vormen het kader waarin het doel, de reikwijdte en de doelstellingen van de gesprekken uiteengezet worden. De richtlijnen moeten tevens worden ondertekend door vertegenwoordigers van de EU27-lidstaten in de Raad, wat naar verwachting op 25 februari zal gebeuren.


Terug naar boven