r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Groen licht voor vrijhandelsakkoord EU en Vietnam

woensdag 12 februari 2020, 13:08
gewijzigd
Containerschip
Bron: Europees Parlement

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft goedkeuring gegeven aan het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Vietnam. Een ruime meerderheid (401 tegen 192, met 40 onthoudingen) stemde er woensdag mee in. De Europese Raad ondertekende het akkoord vorig jaar zomer al in Hanoi. Het verdrag treedt naar verwachting in de loop van dit jaar in werking,

Vrijwel alle douanetarieven worden het komende decennium afgeschaft, waarvan twee derde al bij inwerkingtreding. De onderlinge handel van zo’n 50 miljard euro krijgt daardoor een forse impuls. Het betreft het meest ambitieuze handelsakkoord ooit met een ontwikkelingsland, klinkt het bij de EU. De afspraken zouden leiden tot betere arbeidsomstandigheden en mensenrechten in Vietnam.

Europese bedrijven krijgen toegang tot de Vietnamese markt voor aanbestedingen en diensten. Het Aziatische land, met een kleine 100 miljoen consumenten, verplicht zich ertoe in de EU beschermde producten niet na te maken.

Vietnam voert onder meer telecomapparatuur, kleding en levensmiddelen uit naar Europa. De EU exporteert vooral machines, voertuigen, chemicaliën en landbouwproducten naar Vietnam.

De zes PvdA-Europarlementariërs stemden tegen. Delegatieleider Agnes Jongerius pleit voor meer bescherming van de mensenrechten en vakbonden, maar vooral voor "afdwingbaarheid van de duurzame doelstellingen". Dat geldt ook voor GroenLinks. De partij vindt het "onacceptabel" dat de EU het verdrag ratificeert voordat mensenrechtenschendingen in Vietnam voldoende zijn aangepakt. Human Rights Watch had om die reden gevraagd de stemming uit te stellen.

SGP en ChristenUnie willen het akkoord gebruiken om meer geloofsvrijheid in het communistische land te bewerkstelligen. Het CDA stelt dat Nederland en zijn bedrijven "als grootste EU-investeerder in de Vietnamese economie" enorm zullen profiteren van de toenemende export, doorvoer en transport.

Het EU-parlement nam ook een investeringsbeschermingsverdrag tussen beide partijen aan (407 tegen 188 stemmen). Dat kan pas in werking treden als de nationale parlementen daarmee instemmen.

Delen

Terug naar boven