r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer beslist over handelsverdrag met Canada

woensdag 12 februari 2020, 3:00
Containerschip

DEN HAAG (ANP) - Steunt de ChristenUnie het vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met Canada (CETA)? Die vraag staat woensdag centraal tijdens het debat over het verdrag. De andere regeringspartijen zijn voor en de steun van de kleinste regeringspartij is cruciaal om tot een meerderheid te komen.

De ChristenUnie zit in een lastig parket. In 2016 stemde ze nog tegen CETA. Ze heeft vooral zorgen over de gevolgen voor de kringlooplandbouw en de voedselveiligheid. De PvdA die tijdens de vorige coalitie het verdrag nog steunde, keerde zich er in oktober tegen. Lilianne Ploumen maakte zich als PvdA-minister toen sterk voor het verdrag.

Bijna de hele oppositie is tegen het verdrag, net als een deel van de boerensector, milieuorganisaties en vakbonden. Zij vrezen aantasting van Europese standaarden op gebied van milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn. Werknemersorganisaties maken zich ongerust over arbeidsomstandigheden. Verder zijn er zorgen over het systeem voor geschillenbeslechting tussen bedrijven en staten. Er worden claims van multinationals gevreesd.

Volgens het kabinet worden de Europese standaarden niet verlaagd en is CETA goed voor de economie. Door CETA worden bijna alle importheffingen afgeschaft. Claims van bedrijven via het geschillenmechanisme zijn volgens het kabinet zeer zeldzaam. Bijna het hele verdrag is sinds september 2017 al in werking en de negatieve gevolgen voor Nederland zijn zeer beperkt gebleven, aldus het kabinet.

Terug naar boven