r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 20 februari 2020 14:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
aanwezigen (Juan Fernando) López Aguilar e.a.
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

14.00 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: Gebouw Joszef Antall (JAN) 4Q2

Agenda

14.05 - 14.10 uur Openingswoord van Juan Fernando López Aguilar, voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement

14.10 - 14.25 uur Inleidende opmerkingen van de heer Jan Kleijssen, directeur, directoraat Informatiemaatschappij en Actie tegen criminaliteit van de Raad van Europa

EERSTE PANEL

De stand van zaken: algemene presentatie van voordelen en risico’s

14.25 - 15.20 uur

14.25 - 14.33 uur De heer Irakli Beridze, hoofd van het Centrum voor kunstmatige intelligentie en robotica, VN, UNICRI

14.34 - 14.42 uur De heer Philipp Ammann, hoofd van de eenheid Strategie en Ontwikkeling van Europol

14.43 - 14.51 uur De heer Patrick Williams, medeauteur van het verslag “Data-Driven Policing: The hardwiring of discriminatory policing practices across Europe” (met de heer Eric Kind), Europees netwerk tegen racisme

14.52 - 15.20 uur Gedachtewisseling met LIBE-leden.

TWEEDE PANEL

Twee voorbeelden van het gebruik van AI: Gezichtsherkenning en voorspellend politiewerk

15.20 - 16.25 uur

II-A Gezichtsherkenning

15.21 - 15.29 uur De heer Tamas Molnar, juridisch onderzoeker - Bureau voor de grondrechten (FRA) over het verslag “Facial Recognition technology: Fundamental Rights considerations in Law Enforcement”

15.30 - 15.39 uur De heer Bertrant Pailhes, directeur technologieën en innovatie - Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)

II-B Voorspellend politiewerk

15.40 - 15.49 uur De heer Alexander Babuta, mede-auteur van de nota “Data Analytics and Algorithmic Bias in Policing”, onderzoeker bij het Royal United Services Institute (RUSI)

15.50 - 15.58 uur Mevrouw Andrea Nill Sanchez, uitvoerend directeur van het AI now Institute

15.59 - 16.25 uur Gedachtewisseling met LIBE-leden.

DERDE PANEL

Kunstmatige intelligentie in het strafrecht, ethiek en regulering

16.25 - 17.15 uur

16.25 - 16.33 uur Mevrouw Nino Bakakuri, rechter van het Georgische Hooggerechtshof en lid van de CEPEJ-GT-QUAL-groep van de Raad van Europa, presentatie van het “European Ethical Charter of the use of AI in judicial systems” - Raad van Europa

16.34 - 16.42 uur De heer Ronald Leenes, hoogleraar Regulering door technologie, Tilburg Institute for Law Technology and Society - Universiteit Tilburg

16.43 - 16.51 uur Mevrouw Nathalie Smuha, waarnemer bij de deskundigengroep op hoog niveau inzake KI van de Europese Commissie (AI HLEG), universitair docent - Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

16.52 - 17.15 uur Gedachtewisseling met LIBE-leden.

SLOTOPMERKINGEN

17.00 - 17.30 uur

17.15 - 17.25 uur De heer Wojciech Wiewiórowski, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

17.25 - 17.30 uur Slotopmerkingen van Juan Fernando López Aguilar, voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement

PRAKTISCHE RICHTSNOEREN VOOR HET DEBAT

  • 1. 
    Om zoveel mogelijk afgevaardigden de gelegenheid te geven het woord te voeren, is de spreektijd van de sprekers tijdens de discussie maximaal tien minuten en de spreektijd van andere deelnemers maximaal twee minuten per bijdrage of vraag.
  • 2. 
    Sprekers die aanvullende informatie bij hun voordracht wensen te verstrekken, kunnen de schriftelijke tekst hiervan (bij voorkeur in het Engels of Frans) vooraf naar het secretariaat sturen (e-mail: libe-secretariat@europarl.europa.eu). Deze documenten zullen tijdens de vergadering worden rondgedeeld.
  • 3. 
    De vergaderstukken worden geleidelijk toegevoegd aan de sectie Evenementen op de website van LIBE: https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/libe/events-hearings.html?id=20200211CHE07061 en aan de website van het EP voor de betrekkingen met de nationale parlementen: https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/libe/events-hearings.html?id=20200211CHE07061

DE VERGADERING WORDT RECHTSTREEKS UITGEZONDEN EN OPGENOMEN

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20200220-1400-COMMITTEE-LIBE

Website LIBE:

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html

 

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

José Manuel De Frutos Gomez

Administrateur

Kantoor: HK 08 Y 037

tel.: +32(2)28 46733

jose-manuel.de-frutos-gomez@europarl.europa.eu

Catherine Berniquet

Assistent

Kantoor: HK 08 Y 042

tel.: +32(2)28 32609

catherine.berniquet@europarl.europa.eu

Michael Vanfleteren

Administrateur

Kantoor: HK 08 Y 038

tel.: +32(0)2 28 33043

michael.vanfleteren@europarl.europa.eu

Maria del Pilar Alvarez Alvarez

Assistent

Kantoor: HK 08 Y 054

tel.: +32(2)28 42483

mariadelpilar.alvarez@europarl.europa.eu

Michele Dubrocard

Administrateur

Kantoor: HK 08Y030

tel.: +32(2)28 30924

michele.dubrocard@europarl.europa.eu

Iban Cuadrat Seix

Assistent

Kantoor: HK 08Y048

tel.: +32(2)28 41028

E-mail: iban.cuadrat@europarl.europa.eu


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven