r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2020 14:30
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

Procedure

Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

Nadere procedure

 • 4. 
  BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

BNC-fiche (35377, A) en brief van de minister van EZK van 5 februari 2020 (35377, B)

Inbreng voor schriftelijk overleg

 • 5. 
  Investeringsplan voor de Europese Green Deal

Procedure

 • 6. 
  Aanvullende overeenkomst Invest-NL en toezeggingen

Brief van de minister van EZK van 4 februari 2020 (35123, M)

Inbreng voor schriftelijk overleg

 • 7. 
  CDM-advies 'Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet'

Verslag schriftelijk overleg (33037, R)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

 • 8. 
  Voortgang stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 7 februari 2020 (35334, L)

Bespreking

 • 9. 
  Mededelingen en informatie
 • 10. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit, en klimaat.

Hierbij gaat het onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven