r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

General Affairs Council, 17 February 2020, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 februari 2020
plaats Brussel, België
locatie Europa Building, Rue de la Loi 155, Bruxelles, Belgija Toon locatie
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

The Council will prepare the special meeting of the European Council on the multiannual financial framework for 2021-2027. Ministers will exchange views on the draft European Council conclusions.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven