r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Preparing for a future EU Child Guarantee, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 februari 2020
plaats Brussel, België
organisatie Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

The European Commission is exploring the possibility of establishing an EU Child Guarantee. Part of this involves a conference on 17 February in Brussels. There they will discuss the preliminary findings of a feasibility study into creating a Child Guarantee. FRA wil speak about the legal framework for EU intervention and the enforcement of legal obligations from a child rights perspective. The discussions will feed into the feasibility study’s final report.


Inhoud

1.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen.

Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

2.

Meer over...

Terug naar boven