r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken/EP-Commissie Begroting, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 17 februari 2020 15:00 - 15:45
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG), EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

15.00 - 15.45 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 13 januari 2020 PV - PE646.805v01-00

 • 4. 
  Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

CJ16/9/00325

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 - C8-0239/2018

 

Rapporteurs:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

Dragoș Pîslaru (Renew)

 

Bevoegd:

 

BUDG, ECON

   

 Gedachtewisseling

 • 5. 
  Rondvraag
 • 6. 
  Volgende vergaderingen

Te bevestigen


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Terug naar boven