r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Werkgelegenheid, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 februari 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 12 februari 2020 (OR. en)

5850/1/20 REV 1

OJ CONS 8 SOC 48

EMPL 37 SAN 39

CONSOM 20

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken)

Europagebouw, Brussel

13 februari 2020 (10.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 2. 
  Covid-19 5873/20

  Gedachtewisseling

 • 3. 
  Conclusies over Covid-19 6013/20

  Aanneming

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

De raadsformatie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel ongeveer vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven