r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissies Europese Zaken (EUZA) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen

  • 1. 
    Vaststellen agenda

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie conceptmandaat onderhandelingen toekomstige relatie EU-VK; Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Bespreking van de brief d.d. 6 februari 2020 inzake Kabinetsappreciatie conceptmandaat onderhandelingen toekomstige relatie EU-VK

  • 3. 
    Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking.

Hierbij gaat het onder meer om

3.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

  • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
  • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

4.

Meer over...

Terug naar boven