r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coreper I

Justus Lipsius
datum 26 februari 2020 10:00
plaats België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
zaal Room 50.7
organisatie Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)


Inhoud

1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

  • landbouw en visserij (enkel financiële aangelegenheden of technische maatregelen inzake veterinaire, fytosanitaire of voedingsmiddelenwetgeving)
  • concurrentievermogen
  • onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport
  • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken
  • milieu
  • vervoer, telecommunicatie en energie

3.

Meer over...

Terug naar boven