r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Europese Zaken (EUZA), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2020 14:30
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

 • 1. 
  Vaststellen agenda (Vergadering is aansluitend aan cie EUZA en J&V)
 • 2. 
  COM(2020)57

Communication from the Commission: Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans

Bespreking

 • 3. 
  Briefing over Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

Bespreking en inventarisatie

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda extra Raad Algemene Zaken 17 februari 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

 • 5. 
  Mededelingen en informatie
 • 6. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Meer over...

Terug naar boven