r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie en Europees Investeringsfonds geven startschot voor BlueInvest-fonds ter waarde van €75 miljoen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), Europees Investeringsfonds (EIF), gepubliceerd op dinsdag 4 februari 2020.

Samen met het Europees Investeringsfonds, dat onderdeel is van de groep van de Europese Investeringsbank (EIB), geeft de Europese Commissie vandaag het startschot voor het BlueInvest-fonds. Tijdens de BlueInvest-conferentie in Brussel hebben EIB-vicevoorzitter Emma Navarro en de commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinckevičius, een equity-investeringsfonds voor de blauwe economie ter waarde van €75 miljoen gelanceerd.

Het BlueInvest-fonds zal worden beheerd door het Europees Investeringsfonds en zal onderliggende aandelenfondsen financieren die strategisch gericht zijn op en ondersteuning bieden aan de innovatieve blauwe economie. Deze sector kan een belangrijke rol spelen in de overgang naar een koolstofneutrale economie tegen 2050, een van de ambities van de Europese Green Deal. Het nieuwe programma wordt ondersteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen, de financiële pijler van het investeringsplan voor Europa.

De blauwe economie betreft economische activiteiten in verband met oceanen, zeeën en kusten. Het gaat daarbij van bedrijven in het mariene milieu tot ondernemingen op het vasteland die goederen of diensten produceren die bijdragen tot de maritieme economie. De blauwe economie omvat talrijke veelbelovende jonge ondernemingen en bedrijven, die vaak zijn ontstaan uit door de EU gefinancierde O&O-programma's. Deze bedrijven ontwikkelen oplossingen voor hernieuwbare energie, duurzame visserijproducten, blauwe biotechnologie, maritieme IT enzovoort.

Het nieuwe programmafonds wordt aangevuld door het BlueInvest-platform van de Europese Commissie, dat ondersteuning biedt aan investeringsbereidheid en toegang tot financiering voor jonge, kleine en middelgrote en doorgroeiende ondernemingen. Via het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij financiert de Commissie ook een extra subsidieregeling ter waarde van €40 miljoen om kleine en middelgrote ondernemingen van de blauwe economie te helpen bij de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe innovatieve en duurzame producten, technologieën en diensten.

Virginijus Sinckevičius, Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “De oceanen lopen het risico om het eerste slachtoffer van de klimaatverandering te worden, maar zij bieden ook veel mogelijkheden om de klimaatnoodtoestand aan te pakken in alle mariene sectoren, van visserij en aquacultuur, over offshore-windenergie, golfslag- en getijdenenergie, tot blauwe biotechnologie en vele andere innovatiegerelateerde gebieden. Met een equity-investeringsfonds ter waarde van €75 miljoen kunnen we het potentieel van de blauwe economie ontsluiten en ervoor zorgen dat zij kan bijdragen aan de Europese Green Deal en de economische groei van Europese kleine en middelgrote bedrijven die innovatieve en duurzame producten en diensten ontwikkelen.

EIB-vicevoorzitter Emma Navarro, verantwoordelijk voor de blauwe economie: “De oceanen zijn van vitaal belang voor het leven op aarde. Maar zij worden bedreigd en moeten worden beschermd. Daarom ontwikkelen we innovatieve financieringsoplossingen om de blauwe economie te ondersteunen. Dankzij dergelijke oplossingen kunnen we financiering bieden om de oceanen te beschermen en van de zeeën een duurzaam economisch middel te maken. Het BlueInvest-fonds dat wij vandaag lanceren, zal in belangrijke mate bijdragen aan het mobiliseren van particuliere investeringen voor deze sector en zal helpen om kritieke projecten van de grond te krijgen. Hiermee komt een nieuw belangrijk partnerschap tussen het EIF en de Europese Commissie tot stand.”

Algemeen directeur van het EIF, Alain Godard: “De oceanen bieden een enorm potentieel voor economische groei, maar die groei moet duurzaam zijn. De investeringen in de sector van de blauwe economie waarvoor wij vandaag onze handtekening hebben gezet, tonen aan hoe overheidsmiddelen in de EU kunnen worden ingezet om particuliere investeringen aan te trekken en de ontwikkeling van deze sector te bevorderen. Het verheugt mij dat we nu van start kunnen gaan met het BlueInvest-fonds, dat in combinatie met aanvullend particulier kapitaal zal bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese agenda voor de blauwe economie.”

Achtergrond

BlueInvest is een initiatief van de Europese Commissie dat gericht is op een betere toegang tot financiering en meer investeringsbereidheid voor startende, jonge en kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de blauwe economie. Het initiatief omvat onder meer een onlinegemeenschap, bijstand voor investeringsbereidheid voor bedrijven, betrokkenheid van investeerders, evenementen, een academie en een projectenpijplijn. Meer informatie.

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langetermijnleningen. Haar aandeelhouders zijn de lidstaten. Zij verstrekt langetermijnleningen voor solide investeringen die stroken met de beleidsdoelstellingen van de EU.

Het EIF is een onderdeel van de groep van de Europese Investeringsbank. De kerntaak van het EIF is het ondersteunen van micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen in Europa door deze aan toegang tot financiering te helpen. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt instrumenten voor zowel durf- als groeikapitaal, garanties en microfinanciering die speciaal gericht zijn op dit marktsegment. In deze rol ondersteunt het EIF de EU-doelstellingen op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

Het investeringsplan voor Europa is gericht op het stimuleren van investeringen om banen en groei te genereren door slimmer gebruik te maken van financiële middelen, belemmeringen voor investeringen weg te nemen en zichtbaarheid en technische bijstand te bieden aan investeringsprojecten.

Contactpersonen voor de pers:

Europese Commissie: Vivian Loonela, woordvoerster voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij:

Vivian.LOONELA@ec.europa.eu, tel. +32 229-66712

Europees Investeringsfonds: David Yormesor: d.yormesor@eif.org, tel. +352 426688346.

Europese Investeringsbank: Mercedes Landete: m.landete@eib.org, tel. +352 437982227.


Terug naar boven