r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het nieuwe coronavirus, Amsterdam

datum 21 februari 2020 19:00 - 21:00
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Hoe gevaarlijk is het nieuwe coronavirus, dat eind vorig jaar in China opdook? Waar komt het virus vandaan? Hoe werkt het? Krijgen wij ermee te maken en wat kunnen we er tegen doen?

Coronavirussen veroorzaken in mensen over het algemeen milde infecties van de luchtwegen. We kennen echter ook de SARS- en MERS-varianten, die ernstigere ziekten veroorzaken. Eind 2019 verscheen er in China, in de stad Wuhan, een nieuw coronavirus. Hoewel de Chinese regering strikte maatregelen nam, heeft het virus zich toch snel verspreid. Ondertussen zijn er zo’n 65.000 besmettingen en bijna 1500 sterfgevallen.

Tijdens dit symposium bespreken vier wetenschappers de verspreiding en bestrijding van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2.

Met

  • Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie en hoofd van de Sectie Research van de Afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum - Wat zijn coronavirussen?
  • Marion Koopmans, hoogleraar virologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam - Van spillover naar wereldwijde dreiging: wetenschap in actie
  • Aura Timen, hoogleraar respons in crises, Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding RIVM - Loopt Nederland gevaar?
  • Ab Osterhaus, hoogleraar virologie, University of Veterinary Medicine Hannover - Opties voor behandeling en preventie

Moderator van de avond is Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie bij het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven