r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Barnier: sleutel vrijhandelsakkoord bij Johnson

maandag 3 februari 2020, 13:42
gewijzigd
Michel Barnier
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU is bereid een "ambitieus" vrijhandelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk te sluiten, zonder quota en heffingen, op voorwaarde van open en eerlijke concurrentie. Alle goederen die in de toekomst de EU binnenkomen moeten voldoen aan de veiligheids- en gezondheidsregels van de EU, en aan de Europese sociale en milieunormen en standaarden. De sleutel voor dit "bijzondere aanbod" ligt bij de Britse premier Boris Johnson, aldus EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier.

De Fransman zei dit bij de presentatie van het conceptmandaat voor de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel die op 31 december moeten zijn afgerond. Door de brexit hebben de Britten na de transitieperiode die eindigt op 31 december geen toegang meer tot de Europese interne markt en douane-unie. Er moet ook een akkoord over de visvangst in Britse wateren komen.

Volgens Barnier moet het toekomstige verdrag op drie pijlers rusten, met de economische relatie als de centrale pijler. Daarnaast wil de EU nauw samenwerken op het gebied van veiligheid. De derde pijler is het beheer en het toezicht op de afspraken. De EU houdt vast aan het Europees Hof van Justitie als scheidsrechter. "Het gaat om de belangen van de Europese burgers".

Hij waarschuwde dat, met of zonder verdrag, de handelsrelatie tussen de 27 EU-landen en Groot-Brittannië niet meer hetzelfde zal zijn. "Er komen douaneformaliteiten, oorsprongsbepalingen, certifcaties. Het zijn straks twee markten. Ondernemers moeten zich daar op voorbereiden."

De lidstaten en het Europese Parlement moeten eerst instemmen met de voorstellen van Barnier voordat de onderhandelingen kunnen beginnen.

Terug naar boven