r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Een nieuwe start voor Europa: Gezamenlijk artikel van president von der Leyen, president Michel en president Sassoli

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 31 januari 2020.

Met het vallen van de avond valt vandaag ook het doek voor meer dan 45 jaar Brits lidmaatschap van de Europese Unie. Voor ons, voorzitters van de drie grote instellingen van de EU, en voor vele anderen met ons, is vandaag een dag van reflectie en gemengde gevoelens.

Onze gedachten zijn bij al degenen die hebben bijgedragen aan wat de Europese Unie vandaag is. Bij degenen die bezorgd zijn over hun toekomst of bedroefd over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Bij de Britse leden van onze instellingen die het beleid dat het leven van miljoenen Europeanen beter heeft gemaakt, mede vorm hebben gegeven. Bij de Britse bevolking, die met haar creativiteit, vindingrijkheid, cultuur en tradities, een vitaal onderdeel is geweest van het weefsel dat de Unie is.

Uit deze gevoelens spreekt onze genegenheid voor het Verenigd Koninkrijk, die veel meer omvat dan het loutere lidmaatschap van onze Unie. Wij hebben het besluit van het Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te stappen, altijd betreurd, maar ook altijd volledig gerespecteerd. Het bereikte akkoord is fair voor beide partijen en waarborgt dat miljoenen burgers van de EU en het Verenigd Koninkrijk hun rechten kunnen blijven uitoefenen op de plaats waar zij hun thuis hebben.

Terzelfder tijd moeten wij vooruitkijken en een nieuw partnerschap tussen hechte vrienden tot stand brengen. Onze drie instellingen zullen alles in het werk stellen om daarvan een succes te maken. Wij zijn er klaar voor en ambitieus.

Hoe hecht dit partnerschap zal zijn, hangt af van wat er hierna wordt besloten. Elke keuze heeft immers bepaalde consequenties. Zonder vrij verkeer van personen is er geen vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten. Zonder een gelijk speelveld op het gebied van milieu, arbeid, belastingen en staatssteun is er geen onbeperkte toegang tot de interne markt. Wie geen lid meer is, kan niet de voordelen van het lidmaatschap behouden.

In de volgende weken, maanden en jaren zullen sommige banden die de EU en het Verenigd Koninkrijk de afgelopen vijf decennia zorgvuldig hebben gecreëerd, losser moeten worden gemaakt. En tegelijkertijd zullen we hard moeten werken aan een nieuwe toekomst als bondgenoten, partners en vrienden.

Het Verenigd Koninkrijk mag dan niet langer lid van de EU zijn, het blijft wel deel uitmaken van Europa. Door onze ligging, onze gedeelde geschiedenis en onze samenwerking op zoveel gebieden zijn wij onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn wij natuurlijke bondgenoten. Wij zullen blijven samenwerken op het gebied van buitenlandse zaken, veiligheid en defensie, met een gemeenschappelijk doel en gemeenschappelijke wederzijdse belangen. Maar we zullen het elk op onze manier doen.

Zonder de taak die ons te wachten staat te onderschatten, hebben wij er het volste vertrouwen in dat wij met welwillendheid en vastberadenheid een duurzaam, positief en betekenisvol partnerschap tot stand kunnen brengen.

Morgen betekent ook een nieuwe start voor Europa.

De voorbije jaren hebben ons - naties, instellingen en mensen - nader tot elkaar gebracht. Zij hebben ons eraan herinnerd dat de Europese Unie meer is dan een markt of een economische macht, maar een gemeenschap van waarden die wij met elkaar delen en verdedigen. Samen staan wij zoveel sterker.

Daarom zullen de lidstaten van de Europese Unie de handen in elkaar blijven slaan en blijven bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst. In turbulente geopolitieke tijden met wedijver tussen grootmachten is grootte van belang. Geen enkel land kan eigenhandig de klimaatverandering tegenhouden, de digitale uitdagingen van de toekomst aangaan of een krachtige stem laten weerklinken in de toenemende kakofonie die de wereld kenmerkt.

Samen, als Europese Unie, kunnen wij dat wel.

Omdat wij de grootste eengemaakte markt ter wereld hebben. Omdat wij de belangrijkste handelspartner van 80 landen zijn. Omdat wij een Unie van sterke democratieën zijn. Omdat onze burgers gedecideerd de Europese belangen en waarden op het wereldtoneel willen promoten. Omdat de lidstaten van de EU hun aanzienlijke, collectieve economische macht als hefboom zullen laten gelden bij de besprekingen met bondgenoten en partners - de Verenigde Staten, Afrika, China of India.

Al deze factoren geven een nieuwe impuls aan het gevoel samen een gemeenschappelijk doel na te streven. Wij delen een visie op de richting die we willen uitgaan en een streven om ambitieus te zijn wat de grote vraagstukken van onze tijd betreft. Overeenkomstig de Europese Green Deal willen wij tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn en dat proces benutten om nieuwe banen en kansen te creëren voor onze burgers. Wij willen voortrekker zijn wat de volgende generatie digitale technologieën betreft en een rechtvaardige transitie waarbij de hardst getroffen mensen worden ondersteund.

Het is onze overtuiging dat enkel de Europese Unie dit kan verwezenlijken. Maar zij zal hierin enkel slagen als burgers, naties en instellingen de handen ineenslaan. Wij, als voorzitters van de drie instellingen, zijn vastbesloten onze bijdrage te leveren.

Zodra morgen de zon opkomt, gaat het werk onverminderd verder


Delen

Terug naar boven