r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verzoek vh lid Westerveld om bijzondere procedure te mogen organiseren inzake gesprek met Initiatiefnemers van Samen naar School-klassen op 5 februari a.s., Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 januari 2020 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Besluit: Bijzondere procedure o.l.v. het lid Westerveld plannen op 5 februari a.s. 12.45 - 13.30 uur. De volgende fracties hebben gereageerd op de e-mailprocedure en ingestemd met het gesprek: VVD, D66, GL, SP, PvdA, SGP.

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over

  • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
  • het wetenschapsbeleid
  • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
  • mediabeleid
  • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

3.

Meer over...

Terug naar boven