r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verhofstadt over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK: “We moeten ambitieus zijn”

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 27 januari 2020.

Vóórdat de stemming over het terugtrekkingsakkoord op woensdag plaatsvindt, spraken we met de brexit-coördinator van het Parlement Guy Verhofstadt (Renew Europe, België).

In een nieuwe wereldorde, kunnen de EU en het VK elkaars steun goed gebruiken

Guy Verhofstadt

Deel dit citaat:

Eén van de doelstellingen van het terugtrekkingsakkoord is het beschermen van de burgerrechten. Hoe zullen ze veilig gesteld worden?

De burgerrechten worden op verschillende vlakken beschermd. In eerste instantie op het niveau van het terugtrekkingsakkoord zelf. Het Europees Parlement is erin geslaagd om alle maatschappelijke en sociale voordelen, alsook de rechten van toekomstige kinderen en het juridisch toezicht door het Europees Hof van Justitie aan het akkoord toe te voegen.

Ten tweede hebben we ook de burgerrechten veiliggesteld op het vlak van de EU-vestigingsregeling van het VK. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat EU-burgers niet langer moeten betalen om een ‘settled’ statuut te krijgen, dat er maar één aanvraag per gezin nodig is en dat de autoriteiten soepeler omgaan met documenten om de verblijfsstatus te bewijzen.

Ten derde hebben we de verzekering van de Britse autoriteiten gekregen voor een eerlijke uitvoering van zowel het terugtrekkingsakkoord als de EU-vestigingsregeling - om precies te zijn de praktische kant omtrent burgerrechten.

Er zijn nog een aantal openstaande knelpunten - zoals de noodzaak voor een fysiek verblijfsdocument en een volledig onafhankelijke toezichthouder - maar het Europees Parlement is vastberaden om de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen als hefboom te gebruiken om deze praktische zaken wat betreft de burgerrechten te verzekeren.

Het VK treedt op 31 januari uit de EU, maar dat betekent niet het einde van de samenwerking. Wat is jouw visie op de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK?

Idealiter zouden we verder kunnen gaan dan enkel een vrijhandelsovereenkomst met het VK. Er zullen niet alleen nultarieven en nulquota zijn, maar ook nuldumping - dit wil zeggen dat onze Europese sociale waarden en milieunormen volledig gerespecteerd zullen worden in onze toekomstige handelsrelatie.

Als we dit kunnen realiseren, is er hopelijk voldoende vertrouwen tussen de EU en het VK om naar een echt associatieakkoord te evolueren met meer dan enkel een economische pijler, maar ook met samenwerking op het vlak van politiezaken, defensie, informatie-uitwisseling en buitenlandse zaken. Ik denk dat we ambitieus moeten zijn want in de nieuwe wereldorde kunnen de EU en het VK elkaars steun goed gebruiken.

Hoe zie jij de rol van het Parlement om de betrekkingen met het VK te onderhouden?

Het Parlement zal vanaf 1 februari starten met de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen via de Britse Coördinatiegroep die de brexit-stuurgroep zal vervangen.

We hebben ook Parlementair toezicht nodig over de gezamenlijke commissie van vertegenwoordigers van de Britse regering en de Europese Commissie. De gezamenlijke commissie zal beslissingen moeten nemen over hoe het terugtrekkingsakkoord geïnterpreteerd wordt, inclusief over de burgerrechten. Dus het is essentieel dat het Europees Parlement samen met het Lagerhuis democratisch toezicht krijgt over wat en hoe deze gezamenlijke commissie beslist.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200123STO70930


Delen

Terug naar boven