r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 28 februari 2020.

Europese Raad 20 en 21 februari 2020

Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 20 en 21 februari 2020 was er een extra bijeenkomst van de Europese Raad. Deze stond in het teken van de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2021-2027. De Top eindigde in een teleurstelling: voorzitter Michel brak de Top voortijdig af omdat de verschillen tussen standpunten van EU-landen te groot zijn. Een akkoord over het meerjarig financieel kader is nog zeer ver weg.

Bij de top waren alle regeringsleiders/staatshoofden van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor een sterker Europa in de wereld aanwezig.

De lidstaten van de EU onderhandelen al geruime tijd over het Europees financieel kader voor 2021-2027, maar er is nog altijd geen overeenstemming bereikt. Factoren die meespelen zijn het vertrek van de Britten uit de EU, wat leidt tot een tekort van zo'n 12 miljard euro per jaar, en de financiering van de Green Deal.

1.

MFK 2021-2027

financiele analytisch gegevens op papier

Het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) is het akkoord waarin de begroting van de Europese Unie voor een periode van zeven jaar op hoofdlijnen wordt vastgesteld. De EU legt in deze meerjarenbegroting vast wat de hoogte van het budget van de EU is, waar het geld aan uitgegeven wordt en hoeveel iedere lidstaat moet bijdragen. Het MFK voor 2021-2027 komt uit op 1.074,3 miljard euro. Om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen is afgesproken dat er boven op de normale begroting een coronaherstelfonds komt van 750 miljard euro.

Na jaren van moeizame onderhandelingen tussen de lidstaten onderling én vervolgens tussen de lidstaten en het Europees Parlement is er overeenstemming over de hoogte van de begroting, waar het geld aan besteed moet gaan worden, en aan voorwaarden die op het terrein van de rechtsstaat worden gesteld aan de lidstaten om EU-gelden te kunnen ontvangen.

Het geld van de begroting gaat vooral naar het cohesiebeleid voor het versterken van de economie van armere regio's en naar het landbouwbeleid. Beiden zijn goed voor ruim 350 miljard in zeven jaar. Ook onderzoek en innovatie en het nabuurschapsbeleid zijn belangrijke posten, beiden goed voor zo'n 100 miljard in de komende zeven jaar. De rest van het geld gaat naar migratie, defensie, gezondheidszorg en naar uitgaven aan de Unie zelf. Het herstelfonds is helemaal gericht op het aanjagen van economische groei, en sluit daarmee vooral aan bij het cohesie- en innovatiebeleid.

De Commissie ziet er nu bij al die uitgaven op toe of de financiële belangen van de Unie niet geschaad worden door problemen met de rechtstaat in een lidstaat, zoals bijvoorbeeld door aanhoudende corruptie. Bij ernstige problemen kan een procedure volgen ertoe kan leiden dat subsidies worden stopgezet.

Terug naar boven