r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 28 februari 2020.

Europese Raad 20 en 21 februari 2020

Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 20 en 21 februari 2020 was er een extra bijeenkomst van de Europese Raad. Deze stond in het teken van de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2021-2027. De Top eindigde in een teleurstelling: voorzitter Michel brak de Top voortijdig af omdat de verschillen tussen standpunten van EU-landen te groot zijn. Een akkoord over het meerjarig financieel kader is nog zeer ver weg.

Bij de top waren alle regeringsleiders/staatshoofden van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor een sterker Europa in de wereld aanwezig.

De lidstaten van de EU onderhandelen al geruime tijd over het Europees financieel kader voor 2021-2027, maar er is nog altijd geen overeenstemming bereikt. Factoren die meespelen zijn het vertrek van de Britten uit de EU, wat leidt tot een tekort van zo'n 12 miljard euro per jaar, en de financiering van de Green Deal.

1.

MFK 2021-2027

De meerjarenbegroting van de EU voor 2021-2017

Het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) is het akkoord waarin de begroting van de EU voor een periode van zeven jaar op hoofdlijnen wordt vastgesteld. De EU legt in deze meerjarenbegroting vast wat de hoogte van het budget van de EU is, waar het geld aan uitgegeven wordt en hoeveel iedere lidstaat moet bijdragen. Verder komt ook de democratisering van de besluitvorming rond het MFK aan de orde.

In het voorstel van de Europese Commissie komt de meerjarenbegroting in totaal uit op een bedrag van 1.135 miljard euro. Dat is 1,11 procent van het BNP van 27 EU-lidstaten. Voor de periode 2014-2020 was het budget 1 procent van het BNP, wat zou betekenen dat het budget met 0,11 procentpunt zou stijgen. Het Europees Parlement stelt daarentegen een bedrag van 1.324 miljard euro voor, wat 1,3 procent van het BNP van de lidstaten is. Het voorstel dat Charles Michel aan de lidstaten voorlegt, zit daar weer onder. Hij noemde aanvankelijk 1.095 miljard euro, oftewel 1,074 procent van het gezamenlijk BNP.

De presentatie van het voorstel van de Commissie was het startschot voor de onderhandelingen over het MFK. De EU-leiders besloten in december 2019 de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, deze onderhandelingen te laten leiden. Hij streeft ernaar in het voorjaar van 2020 een eindakkoord te bereiken. Op de speciale EU-top van 20 en 21 februari stelde hij een percentage voor van 1,069 van het BNP. De begroting zou daarmee 10 miljard lager worden. Ook zou Nederland (net als andere nettobetalers) de korting op de contributie behouden. Daarnaast zou Nederland gedurende drie jaar een groter deel van de geïnde douaneheffingen mogen houden. Nederland wil echter nog steeds dat het budget helemaal niet verhoogd wordt en premier Rutte hield tijdens de top dan ook vast aan het bestaande budget van 1 procent van het BNP. Vanwege de grote tegenstellingen leidde deze top niet tot een akkoord, maar werd die zelfs voortijdig afgebroken. Het MFK blijft daarom in een spannende, onzekere onderhandelingsfase.

Terug naar boven