r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Marking European Data Protection Day, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 januari 2020
plaats Brussel, België
organisatie Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

FRA will deliver a speech on 28 January in Brussels on artificial intelligence, Big Data and fundamental rights. It forms part of a European Commission data protection seminar on European Data Protection Day. The seminar aims to inspire participants to reflect on the challenges of protecting personal data. External experts will explain the interplay between artificial intelligence and fundamental rights. They will also look at the challenges business has in respecting fundamental rights, such as protecting personal data.


Inhoud

1.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen.

Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

2.

Meer over...

Terug naar boven