r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 29 januari 2020
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

Te behandelen zaken:

Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 september 2018, over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

 • 32735-209 Brief regering d.d. 27 september 2018 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 september 2018, over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

Moties ingediend tijdens het debat

 • 32735-275 Motie d.d. 29 januari 2020 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu over het veroordelen van de onderdrukking van de Oeigoeren door de Chinese overheid

 • 32735-276 Motie d.d. 29 januari 2020 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu over oproepen tot het sluiten van de heropvoedingskampen voor Oeigoeren

 • 32735-277 Motie d.d. 29 januari 2020 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu c.s. over sancties tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen jegens de Oeigoeren

 • 32735-278 Motie d.d. 29 januari 2020 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut c.s. over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen

 • 32735-279 Motie d.d. 29 januari 2020 - S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Koopmans c.s. over een gemeenschappelijke Europese positie inzake de situatie van de Oeigoeren

 • 32735-280 Motie d.d. 29 januari 2020 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Ojik over toeppassen van de criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

 • 32735-281 Motie d.d. 29 januari 2020 - M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Helvert c.s. over pleiten voor internationaal onderzoek naar dwangarbeid in Xinjiang

 • 32735-282 Motie d.d. 29 januari 2020 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over mensenrechten altijd laten prevaleren boven handelsbelangen

13:30 uur - Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:50 uur - VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)

14:15 uur - Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

Te behandelen zaken:

Wet toetreding zorgaanbieders (34767)

 • 34767 Wetgeving d.d. 4 september 2017 - E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

 • 34768 Wetgeving d.d. 4 september 2017 - E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Moties ingediend tijdens het debat

 • 34767-42 Motie d.d. 29 januari 2020 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering voor de zomer in consultatie brengen

 • 34767-43 Motie d.d. 29 januari 2020 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ellemeet en Westerveld over het financieel toezicht op jeugdhulpaanbieders bij de aanpassing van de Jeugdwet nader uitwerken

 • 34767-44 Motie d.d. 29 januari 2020 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over consistentie in het overheidsbeleid voor zorgaanbieders

 • 34767-45 Motie d.d. 29 januari 2020 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over de digitale beschikbaarheid van informatie over de wet- en regelgeving

 • 34767-46 Motie d.d. 29 januari 2020 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Berg over verantwoording op kwaliteitsdata als uitgangspunt

 • 34767-47 Motie d.d. 29 januari 2020 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Berg over eenduidige modeljaarrekeningen

 • 34767-48 Motie d.d. 29 januari 2020 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over inspecteren van aanbieders die op basis van een pgb beschermd wonen aanbieden

 • 34767-49 Motie d.d. 29 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Hijink en Kerstens over aanbieders van maatschappelijke ondersteuing onder de reikwijdte van de Wkkgz brengen

 • 34767-50 Motie d.d. 29 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hijink over uitbreiding van de personele capaciteit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • 34767-51 Motie d.d. 29 januari 2020 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over gegevens van nieuwe zorgaanbieders ontsluiten voor burgers

 • 34767-52 Motie d.d. 29 januari 2020 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over ouder/familie-initiatieven betrekken bij de uitwerking per AMvB

 • 34767-53 Motie d.d. 29 januari 2020 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bergkamp en Kerstens over een effectieve toetsing op een vog in de Wet integere bedrijfsvoering


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven