r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Buitengewone Europese Raad, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 februari 2020 17:00 - 21 februari 2020
plaats Brussel, België
aanwezigen M. (Mark) Rutte, D. (David-Maria) Sassoli e.a.
organisatie Europese Raad

■BBH European Council

Brussels, 19 February 2020 (OR. en)

EUCO 2/20

OJ/CO EUR 1

PROVISIONAL AGENDA

 

Subject:

Special meeting of the European Council

Date:

20 February 2020

Venue:

Brussels

 • 1. 
  Exchange of views with the President of the European Parliament
 • 2. 
  Adoption of the agenda
 • 3. 
  Multiannual Financial Framework
 • 4. 
  Adoption of the conclusions (EUCO 7/20)

EUCO 2/20

1

EN


Inhoud

1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Terug naar boven