r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Buitengewone Europese Raad, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 februari 2020
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
aanwezigen M. (Mark) Rutte e.a.
organisatie Europese Raad

Voornaamste agendapunten

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU zullen tijdens een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad op 20 februari 2020 de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 bespreken. De voorzitter van de Europese Raad schreef in zijn uitnodigingsbrief: "Het is tijd om op ons niveau overeenstemming te bereiken over het meerjarig financieel kader."

Ik ben ervan overtuigd dat we met gezond verstand en vastberadenheid een akkoord kunnen sluiten dat alle Europeanen ten goede zal komen. Hiertoe zullen alle partijen blijk moeten geven van de nodige compromis­bereidheid.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad


Inhoud

1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Terug naar boven