r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorstel voor behandeling spooronderwerpen, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 januari 2020 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

In de procedurevergadering van 22 januari jl. is besloten de griffie te verzoeken een voorstel te doen voor de behandeling van diverse spooronderwerpen.

In dat kader wordt u voorgesteld:

 • De thema’s ERTMS en spoorveiligheid onder te brengen in het reeds geplande algemeen overleg Spoor en dit AO met een uur uit te breiden.
 • Voor het thema spoorordening een separaat algemeen overleg te plannen na het krokusreces.

U wordt verzocht uiterlijk dinsdag 28 januari 2020 om 12.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) door te geven of u akkoord gaat met het voorstel.

Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*

Met vriendelijke groet,

Eva Witzke

Adjunct-griffier

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

 • Voorstel voor behandeling spooronderwerpen

  Te behandelen:

  2020Z01150 Brief commissie d.d. 24 januari 2020 - M.Y. Israel, griffierVoorstel voor behandeling spooronderwerpen

  Besluit: Het voorstel is aangenomen en de algemeen overleggen met bijbehorende stukken worden ingepland conform voorstel.

  In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel: de VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU en SGP. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven