r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) m.b.t. het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 27 januari 2020 11:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Geachte (plv.) leden van de commissie VWS,

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om het algemeen overleg GGZ te verplaatsen naar woensdagochtend 29 januari van 10.00-13.00 uur, en daarbij het AO in te korten tot 3 uur (4 minuten spreektijd). Tevens wordt verzocht de brieven die betrekking hebben op personen met verward gedrag van de agenda van het AO GGZ te halen en te agenderen bij een nog te houden algemeen overleg over personen met verward gedrag. Als gevolg hiervan zal de procedurevergadering VWS moeten worden verplaatst naar donderdagmiddag 30 januari (na afloop van de Ambassadeursconferentie).

U wordt verzocht uiterlijk maandag 27 januari om 11:00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

 • 4. 
  Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.

Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,

Henriëtte Krijger

Adjunct-griffier commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tweede Kamer

 • Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) m.b.t. het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020

  Te behandelen:

  2020Z01133 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 24 januari 2020 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Van den Berg (CDA) m.b.t. het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020

  Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties op het verzoek van het lid Van den Berg (CDA) gereageerd en ermee ingestemd: VVD, PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS. Dit betekent dat het algemeen overleg GGZ zal worden gehouden op 29 januari van 10.00 tot 13.00 uur en dat de brieven die betrekking hebben op personen met verward gedrag van deze agenda worden gehaald en geagendeerd bij een nog te houden algemeen overleg over personen met verward gedrag.

  2020D02387 Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) m.b.t. het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020

Bijlagen


Inhoud

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

3.

Meer over...

Terug naar boven