r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verzoek wijziging datum inbreng feitelijke vragen AI Politie, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 januari 2020 14:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Van: Commissie J&V

Verzonden: donderdag 23 januari 2020 17:29

Aan: GC-Commissie-J&V

Onderwerp: J&V: e-mailprocedure verzoek wijziging datum inbreng feitelijke vragen AI Politie

Urgentie: Hoog

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Dam (CDA-fractie) mede namens het lid Helder (PVV-fractie).

Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 24 januari a.s. om 14.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML

griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Dam, van C.

Verzonden: donderdag 23 januari 2020 17:26

Aan: Commissie J&V

Onderwerp: email procedure inbreng feitelijke vragen AI Politie

Geachte griffie,

Email-procedure starten met het volgende verzoek: inbrengdatum feitelijke vragen AI Politie vervroegen van 13 februari naar maandag 10 februari 10.00 uur.

Toelichting:

Brief staat op AO Politie van 20/2. Als inbrengdatum 13/2 blijft dan heeft de politie nauwelijks tijd om de vragen te beantwoorden. Daarom verzoek om iets meer tijd, daarom inbrengdatum wat naar voren.

Dit verzoek komt van mij omdat ik als initiatiefnemer van deze ronde feitelijke vragen vanuit het ministerie/de politie benaderd ben. Fractie PVV (collega Helder) steunt dit voorstel.

Chris van Dam

Mr. C.J.L. van Dam MPM - Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • Verzoek wijziging datum inbreng feitelijke vragen AI Politie

  Te behandelen:

  2020Z01122 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 23 januari 2020 - C.J.L. van Dam, Tweede KamerlidVerzoek wijziging datum inbreng feitelijke vragen AI Politie

  Besluit: Het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.

  De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: VVD, D66 en de ChristenUnie.

  2020D02369 Verzoek wijziging datum inbreng feitelijke vragen AI Politie

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven