r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorstel van het lid Kröger (GL) c.s. SO over brief over voorhang VVR d.d. 22 januari 2020, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 januari 2020 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

De leden Kröger (GL), Laçin (SP), Moorlag (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Brenk (50PLUS), Stoffer (SGP) en Baudet (FvD) stellen voor met spoed een schriftelijk overleg te voeren over de brief van 22 januari jl. over de verkeersverdelingsregel Lelystad Airport, en de eerder door de minister gedane toezegging in haar brief van 3 juli 2018 (Kamerstuk 31936, nr. 492): “Indien na deze periode de Europese Commissie de regel goedkeurt, zal de VVR het nationale wetgevingstraject dienen te doorlopen. Dit betreft voorhang bij uw Kamer en advisering door de Raad van State”.

Dit schriftelijk overleg zou kunnen plaatsvinden op woensdag 29 januari a.s. Voorstel is de minister te verzoeken om het schriftelijk overleg uiterlijk te beantwoorden op woensdag 5 februari a.s.

Graag verneem ik uiterlijk vrijdag 24 januari a.s. om 12.00 uur (graag via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) of u kunt instemmen met het voorstel. Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*

Met vriendelijke groet,

Benjamin Koerselman

Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

 • Voorstel van het lid Kröger (GL) c.s. SO over brief over voorhang VVR d.d. 22 januari 2020

  Te behandelen:

  2020Z01062 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 23 januari 2020 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Kröger (GL) c.s. SO over brief over voorhang VVR d.d. 22 januari 2020

  Besluit: Het voorstel is aangenomen. De inbrengdatum voor een schriftelijke overleg over de genoemde brieven is vastgesteld op woensdag 29 januari 2020. De minister wordt verzocht het verslag uiterlijk 5 februari aan de Kamer te sturen.

  De PVV, D66, ChristenUnie, DENK en Van Kooten-Arissen* stemmen in met het voorstel van de fracties van GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, SGP en FvD. De fractie van de VVD stemt niet in. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.

  • Artikel 36 Reglement van orde, vierde lid

  Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten.

  2020D02217 Voorstel van het lid Kröger (GL) c.s. SO over brief over voorhang VVR d.d. 22 januari 2020

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven