r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verzoek van het lid Ouwehand om schriftelijke reactie van de minister van BuHa-OS op artikelen in Politico inzake handelsverdrag VS, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 januari 2020 17:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Van: Commissie BuHa-OS

Verzonden: donderdag 23 januari 2020 10:50

Aan: Commissie-BuHa-OS

Onderwerp: EMAILPROCEDURE Verzoek tot reactie minister vrijhandelsdeal met VS

Urgentie: Hoog

Aan de leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geachte leden,

Hierbij leg ik u onderstaande voorstel voor van het lid Ouwehand voor een reactie van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op twee artikelen van Politico over een vrijhandelsakkoord met de VS, te ontvangen uiterlijk 28 januari, zodat deze geagendeerd kan worden voor het AO Handelsbevordering d.d. 29 januari 2020.

Graag verneem ik uw reactie op dit voorstel, namens uw fractie, via reply all op dit bericht, uiterlijk hedenmiddag 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Eva Meijers

Adjunct-griffier

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Van: Crutzen, T.

Verzonden: woensdag 22 januari 2020 21:46

Aan: Meijers, E.

CC: Commissie BuHa-OS; Ouwehand E.

Onderwerp: E-mailprocedure met verzoek tot reactie minister vrijhandelsdeal met VS

Hallo Eva,

Graag zou ik namens Esther Ouwehand om een emailprocedure willen vragen met het volgende verzoek.

De PvdD wil graag een schriftelijke reactie van de minister van BuHa-Os, te ontvangen uiterlijk 28 januari zodat de reactie nog kan worden besproken bij het AO Handelsbevordering van de dag erop, over de volgende berichten in Politico:

https://www.politico.eu/pro/von-der-leyen-trade-deal-with-america-in-a-few-weeks/

https://www.politico.eu/pro/eu-commissioner-phil-hogan-floats-ways-to-include-farm-rules-in-trade-talks-with-us/

Daarbij het specifieke verzoek om een reactie over hoe de op handen zijnde vrijhandelsovereenkomst met de VS te rijmen valt met het onderhandelingsmandaat op basis waarvan de Commissie met de VS onderhandelt en dat stelt dat "The United States has announced its intention to withdraw from the Paris Agreement on climate change, while the Union seeks the negotiation of deep and comprehensive free trade agreements only with Parties to that Agreement" en een reactie op het feit dat landbouw toch onderdeel wordt van dit verdrag, terwijl het standpunt van de Europese Commissie altijd is geweest dat landbouw geen onderdeel zou worden van een verdrag,

Dank en groet!

Tim Crutzen

Partij voor de Dieren, beleidsmedewerker

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA, Den Haag


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

  • internationale handel
  • ontwikkelissamenwerking
  • de millenium ontwikkelingsdoelen
  • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven