r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kentekenplicht trekkers om aan Europese richtlijn te voldoen

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op donderdag 23 januari 2020.

22 januari 2020, wetsvoorstel - Een algemene periodieke keuring voor snelle trekkers en een kentekenplicht voor trekkers en enkele andere voertuigen. Dit regelt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) met een wijziging van de Wegenverkeerswet.

Op 27 juni en 7 december 2016 sprak de Kamer al over het invoeren van een kentekenplicht voor trekkers. Destijds was daar geen meerderheid voor.

Door het niet-invoeren van de kentekenplicht voldeed Nederland niet aan de Europese richtlijn die bepaalt dat landbouw- en bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van meer dan 40 km/u vallen onder een verplichte algemene periodieke keuring (apk). De Europese Commissie heeft Nederland daarom in gebreke gesteld, wat kan leiden tot boetes.

Verkeersveiligheid

Grote, zware voertuigen als trekkers veroorzaken extra risico's als ze deelnemen aan het verkeer, benadrukt Kröger (GroenLinks). Een kentekenplicht maakt de handhaving volgens haar een stuk eenvoudiger. Wassenberg (PvdD) denkt dat zo'n plicht nuttig was geweest bij onveilige situaties door de boerenprotesten met tractoren.

Een trekker is een werktuig en geen vervoermiddel, betoogt Van Aalst (PVV). Hij denkt daarom niet dat een kenteken- of apk-plicht bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het is in zijn ogen "een Brussels dictaat" dat wordt opgelegd aan boeren omdat "ze zich hebben verzet tegen de elite in Den Haag".

Van 25 naar 40 km/u

Minister Van Nieuwenhuizen verhoogt de maximumsnelheid van trekkers en andere voertuigen die onder de nieuwe kentekenplicht vallen van 25 naar 40 km/u. Hierdoor zullen trekkers naar verwachting vaker over rondwegen in plaats van door de bebouwde kom rijden.

Dijkstra (VVD) is blij met de snelheidsverhoging: die zorgt voor meer draagvlak en voor evenwicht in het wetsvoorstel. Maar Sienot (D66) wil wel dat er dan maatregelen worden genomen om kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen, bijvoorbeeld door aparte fietspaden aan te leggen.

Evaluatie

De apk en de kentekenplicht zouden niet mogen leiden tot onnodig hoge kosten, betoogt Von Martels (CDA). Hij wil daarom de wet na drie jaar laten evalueren. De minister kan zich daarin vinden.

Als er een evaluatie komt, moet die volgens Moorlag (PvdA) breder zijn, en ook aandacht besteden aan de verkeersveiligheid. Bisschop (SGP) wil een evaluatie gebruiken om te bezien of er een vrijstelling van de kentekenplicht kan komen voor trekkers die maximaal 25 km/u rijden.

De Kamer stemt op 28 januari over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.


Terug naar boven