r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verzoek van het lid Bruins (CU) om een brief over adviezen RIVM en Commissie m.e.r., Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 27 januari 2020 10:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

Naar aanleiding van de procedurevergadering hedenochtend stelt het lid Bruins (ChristenUnie) voor om de minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 1) wanneer kan de Kamer de adviezen van het RIVM en de Commissie voor de m.e.r. verwachten inzake stikstofberekeningen voor Lelystad Airport, waarom tijdens de regeling van werkzaamheden op 4 december 2019 is verzocht?, en 2) hoe zijn deze adviesaanvragen geformuleerd?

Graag verneem ik uiterlijk maandag 27 januari a.s. om 10.00 uur (graag via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) of u kunt instemmen met het voorstel. Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*

Met vriendelijke groet,

Benjamin Koerselman

Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • transport
  • wegenbeleid, infrastructuur
  • waterbeleid
  • bodem
  • luchtvaart
  • openbaar vervoer en spoor
  • fietsbeleid
  • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven