r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35350 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet Koning en CTIVD 2019 (Najaarsnota)