r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

[E-MAILPROCEDURE] Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 januari 2020 16:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Van: Commissie EZK

Verzonden: woensdag 22 januari 2020 10:14

Aan: GC-Commissie-EZK ; Commissie EZK

Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk

Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van 21 januari 2020 is besloten om per e-mailprocedure voor te stellen het wetsvoorstel ter wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie (Kamerstuk 35292) alsnog als hamerstuk aan te melden.

Ik verzoek u mij uiterlijk donderdag 23 januari 2020 om 16.00 uur te laten weten of u instemt met het voorstel om het betreffende wetsvoorstel als hamerstuk aan te melden (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst*.

Met vriendelijke groet,

Niels Kruithof

Adjunct-griffier

Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tweede Kamer der Staten-Generaal

  • [E-MAILPROCEDURE] Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk

    Te behandelen:

    2020Z00878 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 22 januari 2020 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.[E-MAILPROCEDURE] Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk

    Besluit: Naar aanleiding van de onderstaande e-mailprocedure hebben er zich geen sprekers gemeld voor het wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292). De fracties VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een debat.Aan de plenaire griffie wordt zodoende doorgegeven dat er geen behoefte is aan een debat*, waarbij er op verzoek van de PVV-fractie wel over het wetsvoorstel wordt gestemd.

    2020D01914 [E-MAILPROCEDURE] Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven