r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Deze week op de agenda: brexit, NAVO en Vietnam

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 20 januari 2020.

EP-leden zullen deze week stemmen over brexit en een vrijhandelsovereenkomst met Vietnam en ze zullen veiligheid bespreken met NAVO-chef, Jens Stoltenberg tijdens de commissievergaderingen.

Donderdag zal de commissie constitutionele zaken stemmen over hun aanbeveling of het Parlement het EU-VK terugtrekkingsakkoord kan goedkeuren. De definitieve stemming zal normaal gezien plaatsvinden tijdens de plenaire sessie op 29 januari als op dat moment ook het VK het akkoord reeds heeft goedgekeurd.

Op dinsdag wordt er in de commissie internationale handel gestemd over de vrijhandelsovereenkomst en de investeringsbescherming-overeenkomst tussen de EU en Vietnam. Als deze goedgekeurd worden, zouden EU-uitvoerrechten naar Vietnam wegvallen, Vietnamese diensten en markten voor overheidsopdrachten openen voor bedrijven uit de EU en 196 EU-producten met geografische aanduiding beschermd worden.

De commissie interne markt en consumentenbescherming stemt donderdag over een resolutie die de uitdagingen aankaart die ontstaan door de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie (AI). In het bijzonder met betrekking tot de rechten van consumenten, het gebruik van vertekende gegevens en de nood aan EU-aansprakelijkheidswetgeving om ook het gebruik van nieuwe slimme producten te omvatten.

Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zal dinsdag een toespraak houden voor de commissie buitenlandse zaken, de subcommissie veiligheid en defensie en de Parlementaire NAVO-delegatie. Vorige week nam het Parlement resoluties aan over de stand van zaken van het buitenland- en veiligheidsbeleid en het veiligheids- en defensiebeleid, om de samenwerking met de NAVO te versterken, terwijl het ook het belang benadrukte om strategische autonomie van de EU te behouden.

Op woensdag zal de commissie begroting de commissaris voor begroting Johannes Hahn ondervragen over de prioriteiten van de Commissie inzake de volgende meerjarenbegroting, en hoe het de samenwerking met het Parlement ziet.

Van de leden van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid wordt dinsdag verwacht om onmiddellijke actie te eisen tegen de illegale handel in huisdieren om het dierenwelzijn, de consumenten en de volksgezondheid te beschermen.

Productinformatie

REF.: 20200117STO70504


Terug naar boven