r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Climate diplomacy: Council renews the EU’s commitment to place climate action at the centre of external policy

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 20 januari 2020.

De ministers van Buitenlandse Zaken hebben vandaag gesproken over klimaatdiplomatie en bevestigd dat de klimaatactie voor de EU een politieke prioriteit blijft. Na de bespreking nam de Raad conclusies over klimaatdiplomatie aan. Dit is een duidelijk teken dat het klimaat in 2020 centraal zal staan in het externe beleid van de EU.

In zijn conclusies herinnert de Raad eraan dat klimaatverandering een existentiële bedreiging vormt voor de mensheid en de biodiversiteit in alle landen en regio's, en een dringende collectieve respons vergt. Daarom is het van cruciaal belang dat de EU het goede voorbeeld geeft om de wereldwijde klimaatambitie te verhogen.

De Raad benadrukt dat de EU er bij derde landen op moet aandringen hun inspanningen te intensiveren, zij aan zij met de EU, en hen hierbij via alle instrumenten van het externe beleid van de EU moet ondersteunen. In de conclusies wordt ook gewezen op het belang van meer bewustmakingsactiviteiten over klimaatactie met partnerlanden en regionale organisaties, onder meer in de context van komende topbijeenkomsten.

Overeenkomstig zijn toezegging in het kader van de Overeenkomst van Parijs, de doelstelling om tegen 2050 een klimaatneutrale EU tot stand te brengen, en de resultaten van de Europese Raad van december 2019, verzoekt de Raad de hoge vertegenwoordiger, de Commissie en de lidstaten samen en met spoed te werken aan een strategische benadering van klimaatdiplomatie tegen juni 2020, met concrete en operationele werkwijzen.


Terug naar boven