r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 22 januari 2020
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Wet wijziging woonplaatsbeginsel (35219)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219)

 • 35219 Wetgeving d.d. 11 juni 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35219-8 Motie d.d. 22 januari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld over het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling

 • 35219-9 Motie d.d. 22 januari 2020 - M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen

 • 35219-10 Motie d.d. 22 januari 2020 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten

13:35 uur - Aanvang middagvergadering: beëdiging van mevrouw M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)

13:55 uur - Aanvang aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

14:00 uur - VAO Toezicht en handhaving (AO d.d. 16/01)

14:20 uur - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (35188)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (35188)

 • 35188 Wetgeving d.d. 10 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35188-9 Motie d.d. 22 januari 2020 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten

 • 35188-10 Motie d.d. 22 januari 2020 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over een kentekenplicht voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur

 • 35188-11 Motie d.d. 22 januari 2020 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over de handhaving van verkeersovertredingen met tractoren

 • 35188-12 Motie d.d. 22 januari 2020 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Moorlag en Kröger over een kentekenplicht voor zowel de voor- als achterzijde van voertuigen

 • 35188-13 Motie d.d. 22 januari 2020 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels over geen nationale kop op de apk-eisen

 • 35188-14 Motie d.d. 22 januari 2020 - M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Sienot en Van der Graaf over een nieuwe verkeersveiligheidsmeting door de SWOV

17:25 uur - VAO JBZ-Raad d.d. 23-24 januari 2020 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

17:55 uur - STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het VAO JBZ-Raad)

19:15 uur - Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102)


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven