r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 21 januari 2020
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

14:00 uur - Vragenuur

Te behandelen zaken:

2020Z00784 Mondelinge vragen d.d. 21 januari 2020 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de crash van Turkish Airlines op Schiphol in 2009 (Rtlnieuws.nl, 20 januari 2020)

2020Z00785 Mondelinge vragen d.d. 21 januari 2020 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Misstanden in varkensslachterijen (Rtlnieuws.nl, 17 januari 2020)

2020Z00786 Mondelinge vragen d.d. 21 januari 2020 - K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Het beveiligingslek in Citrix software (Telegraaf.nl, 17 januari 2020)

2020Z00787 Mondelinge vragen d.d. 21 januari 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake de correspondentie tussen het KNMI en CLINTEL (2019Z26055)

15:00 uur - Stemmingen

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (35250)

 • 35250-14 Amendement d.d. 13 januari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van der Lee en Agnes Mulder t.v.v. nr. 7 over een beperkte hardheidsclausule

 • 35250-20 Amendement d.d. 14 januari 2020 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van Otterloo over het buiten toepassing laten van risicoaansprakelijkheid

 • 35250-36 Amendement d.d. 21 januari 2020 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 35 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling

 • 35250-19 Amendement d.d. 14 januari 2020 - M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Sienot c.s. t.v.v. nr. 17 over een ruimhartige schadeafhandeling als uitgangspunt

 • 35250-21 Amendement d.d. 14 januari 2020 - A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Agnes Mulder over contra-expertise

 • 35250-18 Amendement d.d. 14 januari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee t.v.v. nr. 11 over een eerdere evaluatie

 • 35250 Wetgeving d.d. 5 juli 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen)

Stemmingen: Moties ingediend bij Tijdelijke wet Groningen

 • 35250-23 Motie d.d. 14 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman c.s. over betalen van gedupeerden die te lang moeten wachten

 • 35250-38 Motie d.d. 21 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24)

 • 35250-25 Motie d.d. 14 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman c.s. over een crisisaanpak van schadeafhandeling en versterking

 • 35250-26 Motie d.d. 14 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman c.s. over het ontmantelen van het sensorennetwerk pauzeren

 • 35250-27 Motie d.d. 14 januari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Lee en Sienot over in gesprek gaan met de Hoge Raad en de Raad van State over het voorleggen van civielrechtelijke vragen aan de Hoge Raad

 • 35250-28 Motie d.d. 14 januari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Lee c.s. over de Onafhankelijke Raadsman behouden

 • 35250-29 Motie d.d. 14 januari 2020 - A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de positie van gedupeerden niet laten verslechteren

 • 35250-39 Motie d.d. 21 januari 2020 - A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de vergoeding voor waardedaling door aardbevingen (t.v.v. 35250-30)

 • 35250-31 Motie d.d. 14 januari 2020 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Dik-Faber over het bewijsvermoeden laten gelden in het protocol immateriële schade

 • 35250-40 Motie d.d. 21 januari 2020 - M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over afspraken maken over doorlooptijden voor schadevergoeding (t.v.v. 35250-32)

 • 35250-33 Motie d.d. 14 januari 2020 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Otterloo c.s. over criteria om te bepalen dat de wet afloopt

 • 35250-34 Motie d.d. 14 januari 2020 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Otterloo c.s. over expliciteren onder welke omstandigheden het heffingsbesluit kan worden aangevochten

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

 • 31765-462 Motie d.d. 15 januari 2020 - M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Agema en Wilders over azc-plekken in Gilze en Maastricht geschikt maken voor wachtenden op een verpleeghuisplek

 • 31765-476 Motie d.d. 21 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Agema over de impact en omvang van de eigen bijdrage voor mensen die nog op de wachtlijst staan (t.v.v. 31765-463)

 • 31765-464 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hijink over vrijmaken van financiële middelen om de indicatiestelling in de Wlz uit te breiden

 • 31765-465 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hijink over behouden van met sluiting bedreigde verpleeghuislocaties

 • 31765-466 Motie d.d. 15 januari 2020 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ellemeet en Laan-Geselschap over meer ruimte voor de inbreng van professionals in de besteding van de kwaliteitsgelden

 • 31765-467 Motie d.d. 15 januari 2020 - L. Sazias, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sazias c.s. over het schrappen van de term "niet-actief wachtend"

 • 31765-468 Motie d.d. 15 januari 2020 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bergkamp en Ellemeet over het monitoren van het gebruik van Wlz-zorgvormen in groepssetting

 • 31765-469 Motie d.d. 15 januari 2020 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over afspraken met zorgverzekeraars over inzet van middelen voor zorg thuis

 • 31765-470 Motie d.d. 15 januari 2020 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over ondersteuning van mantelzorgers van een partner met een verpleeghuisindicatie

 • 31765-471 Motie d.d. 15 januari 2020 - L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Geluk-Poortvliet over het inzetten van middelen in regio's met de langste wachtlijsten

 • 31765-472 Motie d.d. 15 januari 2020 - L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Bergkamp over het stimuleren van de bouw van diverse vormen van mantelzorgwoningen

 • 31765-473 Motie d.d. 15 januari 2020 - A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over het opstellen van een concreet noodplan verpleeghuisplekken

 • 31765-474 Motie d.d. 15 januari 2020 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over beoordelen of ingezette acties voldoende zijn voor de vraag naar verpleeghuiszorg

Stemmingen: Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083)

 • 35083-19 Amendement d.d. 15 januari 2020 - A. Weverling, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 15 over het vervallen van retributie bij herinspectie

 • 35083-21 Amendement d.d. 16 januari 2020 - A. Weverling, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Weverling en Bisschop ter vervanging van nr. 20 over voorhangprocedures

 • 35083-18 Amendement d.d. 15 januari 2020 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Bisschop en Von Martels t.v.v. nr. 12 over het schrappen van artikel 20a

 • 35083 Wetgeving d.d. 14 november 2018 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

Stemmingen: Moties ingediend bij het dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

 • 31016-271 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Gerven over een scenario waarbij in Stadskanaal en Hoogeveen een volwaardig ziekenhuis terugkeert

 • 31016-272 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Gerven over afspreken dat alle verzekeraars het toeslagenbeleid van de preferente verzekeraar volgen

 • 31016-273 Motie d.d. 15 januari 2020 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Berg over een evaluatie van de wijzigingen in de acute zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

 • 31016-274 Motie d.d. 15 januari 2020 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de bereikbaarheid van de huisartsenzorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

 • 28089-170 Motie d.d. 15 januari 2020 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Kröger en Laçin over tijdige herziening van vergunningen en handhaving op de inzet van de beste beschikbare technieken (t.v.v. 28089-167)

 • 28089-168 Motie d.d. 15 januari 2020 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Laçin en Kröger over de bevoegdheden van omgevingsdiensten landelijk op elkaar afstemmen

 • 28089-169 Motie d.d. 15 januari 2020 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Laçin en Kröger over lokale overheden duidelijk maken dat het vergunnen van GenX-lozingen ongewenst is

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

 • 29453-497 Motie d.d. 15 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Beckerman en Koerhuis over de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek laten gelden in het hele land

 • 29453-498 Motie d.d. 15 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman over bewerkstelligen dat sociale huurhuizen van Vestia niet verkocht worden aan beleggers

 • 29453-499 Motie d.d. 15 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman over zwarte lijsten van verhuurders met fout verhuurgedrag

 • 29453-500 Motie d.d. 15 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman over een voorstel tot afschaffing van de verhuurderheffing

 • 29453-501 Motie d.d. 15 januari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Koerhuis en Ronnes over realisatie van middenhuurwoningen

 • 29453-502 Motie d.d. 15 januari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Koerhuis over het wegnemen van de aanscherping van de verkoopregels

 • 29453-503 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ronnes over aanpassing van de vermogensgrenzen

 • 29453-510 Motie d.d. 21 januari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

 • 29453-505 Motie d.d. 15 januari 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer over woningen van particuliere verhuurders en van woningcorporaties onder dezelfde voorwaarden aanbieden

 • 29453-506 Motie d.d. 15 januari 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer over middelen beschikbaar stellen aan Vestia

 • 29453-507 Motie d.d. 15 januari 2020 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger c.s. over voorkomen dat huurwoningen worden onttrokken aan het sociale segment

 • 29453-508 Motie d.d. 15 januari 2020 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kröger en Smeulders over verduurzaming als kerntaak voor woningbouwcorporaties in de wet opnemen

 • 29453-511 Motie d.d. 21 januari 2020 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509)

Stemmingen: Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

 • 35211-6 Amendement d.d. 15 januari 2020 - J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Geurts en Remco Dijkstra over een evaluatiebepaling

 • 35211 Wetgeving d.d. 27 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de Waterwet

 • 35211-7 Motie d.d. 15 januari 2020 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Remco Dijkstra over prioriteiten bij de financiering van maatregelen ter bescherming tegen weersextremen

 • 35211-8 Motie d.d. 15 januari 2020 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Remco Dijkstra over meetbare criteria voor bescherming tegen weersextremen

 • 35211-9 Motie d.d. 15 januari 2020 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Schonis over versterking van de natuur als criterium

Stemmingen: Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

 • 35251 Wetgeving d.d. 4 juli 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming

 • 35251-8 Motie d.d. 15 januari 2020 - A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Aartsen en Palland over webwinkelplatforms zelf aansprakelijk maken voor producten die zij aanbieden

 • 35251-9 Motie d.d. 15 januari 2020 - A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Aartsen over rapporteren over transparantie van boekingsplatforms

 • 35251-10 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Palland over bescherming tegen malafide webwinkels

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

 • 24515-507 Motie d.d. 16 januari 2020 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Weyenberg en Nijboer over het recht op een aflossingspauze in schuldhulptrajecten

 • 24515-508 Motie d.d. 16 januari 2020 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een verbod op kickbackfees

 • 24515-509 Motie d.d. 16 januari 2020 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jasper van Dijk en Renkema over toelating tot de Wsnp zonder voorafgaand minnelijk traject

 • 24515-518 Motie d.d. 21 januari 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over aanpassing van de Nadere regels kwijtschelding (t.v.v. 24515-510)

 • 24515-511 Motie d.d. 16 januari 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Krol en Van Brenk over het verlagen van het maximumkredietvergoedingspercentage

 • 24515-520 Motie d.d. 21 januari 2020 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-519)

 • 24515-513 Motie d.d. 16 januari 2020 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele

 • 24515-514 Motie d.d. 16 januari 2020 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Peters c.s. over een wettelijke termijn waarbinnen schuldeisers moeten reageren

 • 24515-515 Motie d.d. 16 januari 2020 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Peters c.s. over afspraken met schuldeisers over 75% van de totale schuld

 • 24515-521 Motie d.d. 21 januari 2020 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor internet (t.v.v. 24515-516)

 • 24515-517 Motie d.d. 16 januari 2020 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu over een sluitende aanpak voor het niet gebruiken van beschikbare regelingen

Stemmingen: Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248)

 • 35248 Wetgeving d.d. 5 juli 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl)

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten

 • 35248-9 Motie d.d. 16 januari 2020 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over toetsing voor de categorie PEC A

 • 35248-10 Motie d.d. 16 januari 2020 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over evalueren van de loodsplicht nieuwe stijl na één jaar

Stemmingen: Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124)

 • 35124-9 Amendement d.d. 16 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hijink over een evaluatie binnen 3 jaar

 • 35124-10 Amendement d.d. 16 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 8 over betrokkenheid van de Kamers

 • 35124-12 Amendement d.d. 16 januari 2020 - J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Sneller en Bergkamp over een voorhangbepaling

 • 35124-14 Amendement d.d. 16 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hijink over beschrijving van gevolgen op toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg

 • 35124-13 Amendement d.d. 16 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hijink over toets op toegankelijkheid zorg

 • 35124-16 Amendement d.d. 16 januari 2020 - E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Slootweg en Van der Staaij over sterkere inhoudelijk rol Zorginstituut

 • 35124-15 Amendement d.d. 16 januari 2020 - E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Slootweg en Sneller over informeren Staten-Generaal over voorgenomen besluit tot al dan niet geven van toestemming

 • 35124-11 Amendement d.d. 16 januari 2020 - E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Slootweg en Laan-Geselschap over een evaluatie binnen 4 jaar

 • 35124 Wetgeving d.d. 21 januari 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

 • 35350-7 Motie d.d. 18 december 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer c.s. over de voorwaarde van parlementaire goedkeuring opnemen in het addendum bij het akkoord met Shell en ExxonMobil

15:30 uur - Regeling van werkzaamheden

16:15 uur - VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 19/12)

17:00 uur - Debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Te behandelen zaken:

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31066-580 Motie d.d. 21 januari 2020 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten c.s. over een grote stem voor degenen die het werk uitvoeren

 • 31066-581 Motie d.d. 21 januari 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer over een pas op de plaats met de reorganisatie

 • 31066-582 Motie d.d. 21 januari 2020 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

 • 31066-583 Motie d.d. 21 januari 2020 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer c.s. over de lessen uit voorgaande jaren expliciet meenemen

 • 31066-584 Motie d.d. 21 januari 2020 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bruins c.s. over een haalbaarheidstoets op de voorgenomen ontvlechting

 • 31066-585 Motie d.d. 21 januari 2020 - F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Azarkan over geen excessieve machtsuitoefening meer door de Staat tegen de burger

 • 31066-586 Motie d.d. 21 januari 2020 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over zwaarder belasten wat ons welzijn en milieu schaadt

 • 31066-587 Motie d.d. 21 januari 2020 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over gemaakte kosten meenemen in de compensatieregeling


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven