r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Presenting FRA’s facial recognition work to Council of the EU, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 januari 2020
plaats Brussel, België
organisatie Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

The Council of the EU’s law enforcement working group will meet on 21 January.

During the meeting, FRA will present its recent paper on the fundamental rights considerations concerning facial recognition technology in the context of law enforcement.


Inhoud

1.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen.

Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

2.

Meer over...

Terug naar boven