r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verzoek van het lid Karabulut om een brief van de minister van Defensie inzake Hormuz-missie, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 januari 2020 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie,

Het lid Karabulut verzoekt in de hieronder bijgesloten mail om een brief van de minister van Defensie over berichten in De Telegraaf van donderdag 16 januari (Worstelen met geweldmandaat Hormuz-missie) en het Noordhollands Dagblad van 17 januari (Marinefregat op halve kracht naar de Straat van Hormuz), uiterlijk volgende week te ontvangen.

Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 20 januari 2020 om 12:00 uur te laten weten of u kunt instemmen met het verzoek van het lid Karabulut. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure*.

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

 • 4. 
  Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.

Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 • Verzoek van het lid Karabulut om een brief van de minister van Defensie inzake Hormuz-missie

  Te behandelen:

  2020Z00642 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 17 januari 2020 - S. Karabulut, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Karabulut om een brief van de minister van Defensie inzake Hormuz-missie

  Besluit: Minister van Defensie verzoeken om uiterlijk donderdag te 17.00 uur een brief aan de Kamer te doen toekomen over berichten in De Telegraaf van donderdag 16 januari jl. (Worstelen met geweldmandaat Hormuz-missie) en het Noordhollands Dagblad van 17 januari jl. (Marinefregat op halve kracht naar de Straat van Hormuz).

  De fracties VVD, D66, GroenLinks, PvdA en 50 PLUS hebben ingestemd met het verzoek van het lid Karabulut.

  2020D01362 Verzoek van het lid Karabulut om een brief van de minister van Defensie inzake Hormuz-missie

  2020D01506 Aan minister - verzoek om brief inzake Hormuz-missie

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven