r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 januari 2020 13:00 - 13:45
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

 • Hervatting trainingsactiviteiten anti-ISIS coalitie Irak

  Te behandelen:

  27925-693 Brief regering d.d. 17 januari 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieHervatting trainingsactiviteiten anti-ISIS coalitie Irak

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen, in afwachting van de door het kabinet toegezegde nadere informatie.

  27925-693 Hervatting trainingsactiviteiten anti-ISIS coalitie Irak

 • Uitkomsten van de ex ante analyse van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis (NLDTIB)

  Te behandelen:

  31125-108 Brief regering d.d. 19 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatUitkomsten van de ex ante analyse van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis (NLDTIB)

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 op 4 februari 2020. Staatssecretaris van EZK verzoeken indien mogelijk langer dan één uur (bij voorkeur het hele AO) aanwezig te zijn bij het AO.

  31125-108 Uitkomsten van de ex ante analyse van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis (NLDTIB)

 • Studie "Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019"

  Te behandelen:

  31125-109 Brief regering d.d. 7 januari 2020 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatStudie "Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019"

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 op 4 februari 2020. Staatsecretaris van EZK verzoeken indien mogelijk langer dan één uur (bij voorkeur het hele AO) aanwezig te zijn.

  31125-109 Studie "Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019"

  Bijlage

  Studie "Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019"

 • Stand van zaken verhuizing Operationele Eenheden Mariniers (OPE MARNS)

  Te behandelen:

  2020Z01186 Brief regering d.d. 24 januari 2020 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieStand van zaken verhuizing Operationele Eenheden Mariniers (OPE MARNS)

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen en de staatssecretaris van Defensie verzoeken om de Kamer direct van relevante ontwikkelingen in dit dossier op de hoogte te stellen.

  De commissie(staf) zal bevorderen dat het meerderheidsdebat over dit onderwerp, aangevraagd door het lid Diks, zo spoedig mogelijk na ontvangst uiterlijk eind maart van het in de brief door de staatssecretaris aangekondigde voorstel zal plaatsvinden.

  2020D02504 Stand van zaken verhuizing Operationele Eenheden Mariniers (OPE MARNS)

 • Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  2019Z24848 Brief commissie d.d. 11 december 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenKennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Besluit: Ter informatie en agendering.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Stafnotitie - B-brief Verwerving onderzeebootcapaciteit

 • Werkbezoek aan Verenigde Staten

  Details

  De commissie stemt in met het voorstel in hoofdlijnen voor het voorgenomen werkbezoek en met toezending hiervan ter besluitvorming aan het Presidium. Deelname aan het voorgenomen werkbezoek wordt per e-mail geïnventariseerd.

 • Uitnodiging voor diner met ambassadeur Hoekstra (VS)

  Details

  Besluit: De commissie stemt in met inventarisatie van mogelijke data voor een diner met ambassadeur Hoekstra in de eerste helft van april.

 • Aanstellen financieel rapporteurs Jaarverslag 2019

  Details

  De leden Belhaj en Diks hebben zich aangemeld.

 • Voorgenomen werkbezoek Bergen-Hohne (Duitsland)

  Details

  Het voorgenomen werkbezoek op 13 en 14 maart aan de schietserie in Bergen-Hohne zal waarschijnlijk geen doorgang vinden. Eerst zal gezocht worden naar een alternatieve datum voor het, samen de Duitse vaste commissie voor Defensie te plannen, werkbezoek, bij voorbeeld tijdens de schietserie in juni 2020.

 • Informatieverschaffing door Defensie over eventuele burgerslachtoffers door Nederland bij militaire missies

  Details

  Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk ambtelijk voorstel van het ministerie van Defensie en de staf van de commissie.

 • Werkzaamheden van de commissie

  Details

  29-01-2020 16.00 - 16.00 Ad-hocbesluitvorming INVENTARISATIE-Deelname bijeenkomst/borrel MvD op 18 februari 2020

  30-01-2020 12.00 - 12.00 Ad-hocbesluitvorming INVENTARISATIE-Inventarisatie voorstellen kennisagenda 2020

  30-01-2020 14.30 - 15.30 Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)

  03-02-2020 10.00 - 10.00 Ad-hocbesluitvorming INVENTARISATIE - Voorgenomen werkbezoek VS

  04-02-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 (spreektijd 5 minuten)

  05-02-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  12-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  13-02-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  17-02-2020 08.00 - 19.00 Werkbezoek Brussel inzake EDIDP/Europees Defensiefonds

  18-02-2020 17.00 - 18.30 Presentatie en borrel Ministerie van Defensie

  Voorjaarsreces 21 februari t/m 2 maart 2020

  02-03-2020 t/m 04-03-2020 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb

  03-03-2020 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)

  05-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  19-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  27-03-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek NAVO-oefening DEFENDER (CLAS) (ook deelname van enkele leden van de Eerste Kamer)

  02-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  16-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  17-04-2020 11.00 - 15.30 Werkbezoek MIVD

  Meireces 24 april t/m 11 mei 2020

  27-4 t/m 2-5 2020 Voorgenomen werkbezoek VS

  06-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad

  14-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Hemelvaart 21 mei 2020 en 22 mei 2020 geen vergadering

  28-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  10-06-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  11-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  22-06-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Veteranen

  25-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Zomerreces 3 juli t/m 31 augustus 2020

  04-09-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)

  09-10-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie

  14-10-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  Plenaire activiteiten

  • • 
   Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • • 
   Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • • 
   Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • • 
   Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • • 
   Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)

  Ongeplande activiteiten

  • • 
   Algemeen overleg Burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
  • • 
   Algemeen overleg Europees Defensiefonds
  • • 
   Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • • 
   Algemeen overleg MIVD
  • • 
   Algemeen overleg Personeel
  • • 
   Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies
  • • 
   Algemeen overleg Vastgoed Defensie
  • • 
   Algemeen overleg Veiligheid en Integriteit Defensie
  • • 
   Algemeen overleg Vervanging onderzeebootcapaciteit (duur 4 uur, waarvan 45 minuten vertrouwelijk, tweede of derde week maart)
 • Rondvraagpunt van het lid Van Helvert - werkbezoek van de commissie aan Brightlands

  Details

  Het lid Van Helvert stelt een voorstel op ter behandeling tijdens de volgende procedurevergadering.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven