r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Semester 2020: economische groei zet door, maar in mindere mate

vrijdag 17 januari 2020, 15:00
Groeirapport

DEN HAAG (PDC) - De Europese economie groeit voor het zevende jaar op rij, ook in Nederland, zo blijkt uit een brief die ministers Wiebes en Hoekstra aan de Eerste Kamer stuurden. In de brief reageert het kabinet op de jaarlijkse economische analyse van de Europese Commissie. Die analyse is overwegend positief, maar geeft ook aan dat de snelheid van de economische groei afneemt door geopolitieke spanningen, vergrijzing en een lage productiviteitsgroei.

De Commissie schetst een vergelijkbaar beeld van de Nederlandse economie. Zowel in 2020 als 2021 is de verwachte groei 1,3%. In 2018 was dat nog 2,7%. Daarmee groeit de Nederlandse economie iets harder dan de economie van de eurozone als geheel, maar wat langzamer dan het Europese gemiddelde. De verwachtte groeipercentages van de eurozone en de EU zijn respectievelijk 1,2% en 1,4%.

De groeiprioriteiten van de Europese Unie worden dit jaar voor het eerst niet vermeld onder de kop Annual Growth Strategy, maar onder de naam Annual Sustainable Growth Strategy (ASGS). In het kader van de Green Deal wil de Commissie hiermee aangeven dat de nadruk op duurzame economische groei moet komen te liggen. Het kabinet zegt die ambitie te delen en onderstreept dat een ambitieus klimaatbeleid ook kansen voor de economie biedt. Door voorop te lopen in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, kan een voorsprong op andere werelddelen worden gecreëerd die resulteert in een concurrentievoordeel.

Bron: Eerste Kamer

Terug naar boven