r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 30 januari 2020 10:00 - 10:30
plaats Den Haag
locatie Thorbeckezaal (THOZ) Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Brievenlijst

 • Aanbieding publicatie 'Evaluatie Onderwijsraad 2013-2018' van Onderwijsraad

 • Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 25 september 2019 over gelijktrekken stagevergoeding mbo- en ho-stagiairs Rijksoverheid

  Te behandelen:

  31524-458 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapToezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 25 september 2019 over gelijktrekken stagevergoeding mbo- en ho-stagiairs Rijksoverheid

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31524-458 Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 25 september 2019 over gelijktrekken stagevergoeding mbo- en ho-stagiairs Rijksoverheid

 • Planningsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  35300-VIII-143 Brief regering d.d. 14 januari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapPlanningsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Ambtelijk is vernomen dat de volgende twee voorhang-amvb's de Kamer in het tweede kwartaal 2020 bereiken (vóór 1 juni a.s.): Amvb uitdrukkingsvaardigheid Nederlands voor bekostigde instellingen (art. 1.3 WHW) en Amvb ‘Toets anderstalig onderwijs’ door NVAO en ‘meerwaarde criterium’ + van instemming uitgezonderde opleidingen (art. 7.2, 5.6a e.v. WHW).

  35300-VIII-143 Planningsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020

  Bijlage

  Planningsbrief voor het jaar 2020

 • Reactie op verzoek commissie om een reactie over een brief van SDO met een signaal over mogelijk misbruik van onderwijsbudget van de overheid

  Te behandelen:

  2020Z00338 Brief regering d.d. 14 januari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie om een reactie over een brief van SDO met een signaal over mogelijk misbruik van onderwijsbudget van de overheid

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Reactie op brief derde met kenmerk 2019D49522. De minister informeert de Kamer zodra de uitkomsten van het inspectieonderzoek bij AVANS bekend zijn.

  2020D00759 Reactie op verzoek commissie om een reactie over een brief van SDO met een signaal over mogelijk misbruik van onderwijsbudget van de overheid

 • Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na kerstvakantie’ (Nos.nl, 27 december 2019)

  Te behandelen:

  31288-807 Brief regering d.d. 20 januari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapUitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na kerstvakantie’ (Nos.nl, 27 december 2019)

  Besluit: Minister herinneren aan de commissiebrief van 16 januari 2020 over cyberveiligheid onderwijsinstellingen met verzoek tot spoedige beantwoording.

  2020D03332 Van Engelshoven - Cyberveiligheid onderwijsinstellingen

  31288-807 Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na kerstvakantie’ (Nos.nl, 27 december 2019)

 • Reactie op verzoek commissie over de tussentijdse monitoring van het studievoorschot

  Te behandelen:

  24724-168 Brief regering d.d. 21 januari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over de tussentijdse monitoring van het studievoorschot

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De tussentijdse monitoring van de invoering van de Wet studievoorschot hoger onderwijs maakt deel uit van de beleidsdoorlichting over Artikel 11: Studiefinanciering en deze zal uiterlijk 1 juni 2020 naar de Kamer gestuurd worden.

  24724-168 Reactie op verzoek commissie over de tussentijdse monitoring van het studievoorschot

 • Informatie over uitkomsten cao primair onderwijs 2019/2020

  Te behandelen:

  31293-499 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaInformatie over uitkomsten cao primair onderwijs 2019/2020

  Besluit: Betrekken bij het plenair debat over Leraren.

  31293-499 Informatie over uitkomsten cao primair onderwijs 2019/2020

 • Uitspraak rechtbank Amsterdam over aanwijzing aan de Stichting Islamitisch Onderwijs

  Te behandelen:

  29614-148 Brief regering d.d. 20 januari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaUitspraak rechtbank Amsterdam over aanwijzing aan de Stichting Islamitisch Onderwijs

  Besluit: Toevoegen aan het dossier Cornelius Haga lyceum en de griffie Plenair melden dat het debat kan worden ingepland na afloop van het hoger beroep.

  29614-148 Uitspraak rechtbank Amsterdam over aanwijzing aan de Stichting Islamitisch Onderwijs

 • Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad van 21 en 22 november 2019 (Jeugd en Sport)

  Te behandelen:

  21501-34-322 Brief regering d.d. 14 januari 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportVerslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad van 21 en 22 november 2019 (Jeugd en Sport)

  Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg van 11 februari a.s. over de OJCS-Raad van 20 februari.

  21501-34-322 Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad van 21 en 22 november 2019 (Jeugd en Sport)

 • Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  Details

  • 10. 
   Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 16. 
   Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 27. 
   Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  • 41. 
   Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  • 43. 
   Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  • 54. 
   Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  • 58. 
   Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 59. 
   Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  • 66. 
   Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  • 73. 
   Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 76. 
   Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  • 84. 
   Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  • 89. 
   Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 97. 
   Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)
  • 115. 
   Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 117. 
   Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
  • 121. 
   Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
  • 130. 
   Debat over leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  • 132. 
   Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
  • 137. 
   Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)

  Dertigledendebatten

  • 19. 
   Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  • 51. 
   Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  • 70. 
   Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  • 74. 
   Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)

  Afgevoerd

  Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)

  Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)

  Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort (Kwint) (minister BVO en Media)

  Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)

  Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)

 • Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  Details

  • di 04-02-2020 13.45 - 14.00 Petitie Promovendi Netwerk Nederland (PNN) aanbieding manifest m.b.t. experiment promotie onderwijs
  • di 04-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)
  • wo 05-02-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over beleidsdoorlichting hoger onderwijs
  • wo 05-02-2020 11.30 - 12.30 Technische briefing Aanbieding SER advies met betrekking tot de Strategische Agenda Hoger Onderwijs
  • wo 05-02-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijs en Zorg
  • vr 07-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’
  • ma 10-02-2020 11.00 - 17.00 Notaoverleg Strategische agenda
  • di 11-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 20 februari 2020 (Onderwijs)
  • di 11-02-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Ambtelijke briefing over het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie
  • do 13-02-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 14-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie
  • vr 14-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod
  • do 20-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO
  • di 03-03-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs
  • wo 04-03-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Fair practice
  • do 05-03-2020 10.15 - 16.15 Algemeen overleg Curriculum.nu
  • do 12-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 18-03-2020 10.15 - 12.45 Algemeen overleg Evaluatie Erfgoed
  • di 24-03-2020 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Toegankelijkheid, doorstroom en opstroom mbo
 • AO Erfgoed

  Details

  Het AO Erfgoed staat geagendeerd voor 18 maart. Een aantal stukken zal pas na die datum beschikbaar zijn. Het gaat om:

  • De beleidsreactie op de niet WOII delen uit de Verkenningen die meegezonden zijn met de visiebrief WOII (Post 65, Archeologie, Herinneringserfgoed, Militair erfgoed). Deze beleidsreactie is toegezegd vóór 21 juni 2020 en zal uiterlijk half april gereed zijn.
  • Het advies van de commissie Herijking Canon van Nederland en de beleidsreactie hierop zullen uiterlijk 15 april naar de Kamer gestuurd kunnen worden.

  Besluit: AO wordt verplaatst naar tweede helft april.

 • Verzoekadvies van Kamer aan Onderwijsraad (motie Rog en Van Meenen onderwijstijd formulering advies morgen in OCW-p.v. bij rondvraag

  Te behandelen:

  2020Z00526 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 16 januari 2020 - E.C.E. de Kler, griffierVerzoekadvies van Kamer aan Onderwijsraad (motie Rog en Van Meenen onderwijstijd formulering advies morgen in OCW-p.v. bij rondvraag

  Besluit: De adviesaanvraag aanscherpen met de toevoeging: Daarbij wordt verzocht uitgebreid aandacht te besteden aan de onderwijstijd van leraren en leerlingen.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Rondetafelgesprek Evaluatie Passend onderwijs

  Te behandelen:

  2019Z22815 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 21 november 2019 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidRondetafelgesprek Evaluatie Passend onderwijs

  Besluit: Betrekken bij de vaststelling van de nieuwe thema's van de kennisagenda 2020 van commissie OCW.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  2019Z25901 Brief commissie d.d. 19 december 2019 - A.H.M. Weeber, griffierVerzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Besluit: Onderwerp voor de V-100 is ‘de financiering van Leven Lang Ontwikkelen’.

  2019D53129 Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

 • Stafnotitie Kennisagenda 2020

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

3.

Meer over...

Terug naar boven