r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Positieve ontvangst van Green Deal maar Parlement wil meer ambitie zien

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 15 januari 2020.

EP-leden steunen de Green Deal, maar benadrukken de noodzaak van een rechtvaardige en inclusieve transitie en strenge tussentijdse streefdoelen.

Het Parlement nam woensdag een resolutie aan over de Europese Green Deal die in december door de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, tijdens de plenaire zitting werd gepresenteerd. De Europarlementariërs spreken in de tekst hun steun uit voor de Green Deal en een ambitieus investeringsplan voor de financiering van de doelstellingen. De EP-leden dringen ook aan op een adequaat gefinancierd transitiefonds voor regio’s die extra steun nodig hebben.

Versnelde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Het Parlement wil dat er in de toekomstige Europese klimaatwet hogere ambities worden vastgelegd ten aanzien van de EU-doelstelling om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, namelijk 55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 (in plaats van "ten minste 50% tot 55%", zoals voorgesteld door de Commissie). De EP-leden benadrukken dat de EU deze doelstellingen ruim voor de volgende VN-conferentie over klimaatverandering, die in november plaatsvindt, moet goedkeuren. Zij willen ook een tussentijds streefcijfer voor 2040 vastleggen om te verzekeren dat de EU op schema blijft om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

Om koolstoflekkage als gevolg van aanhoudende wereldwijde verschillen in klimaatambities te voorkomen, dringt het Parlement aan op een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens dat in overeenstemming is met de WTO-regels.

De EP-leden benadrukken verder dat zij, naarmate de werkzaamheden voor de Green Deal vorderen, voorstellen van de Commissie zullen aanpassen met het oog op het behalen van alle doelstellingen van de Green Deal. Het is noodzakelijk om strengere doelstellingen vast te stellen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, inclusief, voor deze laatste, bindende nationale normen voor elke lidstaat. Om de hogere klimaatambities voor de middellange en lange termijn te kunnen verwezenlijken, moet EU-wetgeving op het gebied van klimaat en energie uiterlijk in juni 2021 zijn aangepast.

De resolutie werd met 482 stemmen voor, 136 tegen en 95 onthoudingen aangenomen.

Quote

"Het Parlement steunt het voorstel van de Commissie voor de Green Deal met een overweldigende meerderheid en is verheugd over de samenhang die er zal zijn tussen EU-beleid en de doelstellingen van de Green Deal. Landbouw, handel, economisch beleid en andere beleidsterreinen moeten nu worden gezien en geanalyseerd in de context van de Green Deal.", zegt Pascal Canfin (RE, FR), voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.


Terug naar boven