r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking/EP-Commissie Buitenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 21 januari 2020 15:00 - 15:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET), EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

15.00 - 15.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 6 november 2019 PV - PE643.200v01-00

 • 3. 
  Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 - C8-0275/2018

 

Rapporteurs:

 

Michael Gahler (PPE)

Charles Goerens (Renew)

Maria Arena (S&D)

Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFET, DEVE

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 4. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

De commissie wordt bijgestaan door

3.

EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Terug naar boven