r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Buitenlandse Zaken: Sahel, klimaatdiplomatie en Midden-Oosten

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 13 januari 2020.

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 15 januari vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken die op 20 januari plaatsvindt in Brussel.

Tijdens de RBZ zullen de ministers van Buitenlandse Zaken eerst kort stilstaan bij recente ontwikkelingen in Bolivia, Venezuela, Turkije, Libië en India. Daarna zullen zij spreken over de Sahel in het licht van de verslechterende veiligheidssituatie in de regio. Ook zal de Raad spreken over klimaatdiplomatie. De Raad wordt afgesloten met een informele lunch over het vredesproces in het Midden-Oosten en het Midden-Oosten in ruimere zin.

  • 15/01: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 januari 2020

Terug naar boven