r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Burgerinitiatief 'Minority Safepak' is met 1.1 miljoen handtekeningen aangeboden aan de Europese Commissie

maandag 13 januari 2020, 12:31
Pen op wit papier

DEN HAAG (PDC) - Het burgerinitiatief 'Minority Safepack' is op 10 januari aangeboden aan de Europese Commissie. Het initiatief verzoekt de EU om de bescherming van personen die tot nationale en taalminderen behoren te verbeteren en de culturele en taalkundige verscheidenheid in de Europese Unie te versterken. De initiatiefnemers moedigen de Europese Unie aan om het motto "Verenigd in Verscheidenheid" meer eer aan te doen.

De initiatiefnemers van 'Minority Safepack' wijzen erop dat minderheidskwesties in het verleden vaak zijn genegeerd en overgelaten aan het niveau van de lidstaten. 'Minority Safepack' vraagt de EU om minderheidskwesties meer op Europees niveau aan te pakken. De initiatiefnemers stellen beleidsmaatregelen op het gebied van regionale en minderheidstalen, onderwijs en cultuur, regionaal beleid, participatie, gelijkheid, audiovisuele en andere media-inhoud en regionale staatssteun voor.

De Europese Commissie neemt binnen zes maanden een besluit of ze maatregelen neemt naar aanleiding van het initiatief. De initiatiefnemers worden binnen drie maanden uitgenodigd voor een hoorzitting in het Europees Parlement om het iniatief toe te lichten.

Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda te zetten door middel van een burgerinitiatief. Om een initiatief aan de Commissie voor te leggen moet een burgercomité in twaalf maanden tijd minimaal één miljoen steunbetuigingen uit ministens zeven landen verzamelen. In 2013 werd het eerste Europese burgerinitiatief 'Right2Water', een voorstel om de (drink)watervoorziening vrij te stellen van de regels van de vrije markt, aan de Europese Commissie aangeboden. Minority Safepack is het vijfde burgerinitiatief dat aan de eisen van het burgerinitiatief voldoet. Drie kwart van de 1.1 miljoen steunbetuigingen kwamen uit Roemenië en Hongarije.

Bron: Europees Burgerinitiatief, Minority Safepack (website)

Terug naar boven