r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Op de agenda in Straatsburg: Europese ‘Green Deal’, brexit, Iran

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 10 januari 2020.

De weg naar een klimaatneutrale economie, burgerrechten na brexit en de crisis in het Midden-Oosten staan op de agenda tijdens de eerste plenaire zitting van 2020.

Access to video: Op de agenda in Straatsburg

(Duur van de video:01:22)

Europarlementsleden zullen hun standpunt uiteenzetten over de Europese ‘Green Deal’, een ambitieus plan om van de EU een klimaatneutrale economie te maken tegen 2050. Op woensdag zullen ze via een resolutie hierover stemmen.

De dag voordien zullen EP-leden de voorstellen van de Commissie bespreken. De voorstellen moeten interesse wekken van zowel private als publieke investeerders voor deze groene transitie en financiële steun voorzien aan regio’s en industrieën die erdoor geraakt worden.

Op dinsdagnamiddag zullen EP-leden zich richten op dringende buitenlandse zaken, zoals de situatie in Iran, Irak en Libië.

Op woensdag zal het Parlement over een resolutie stemmen die een betere bescherming eist van de rechten van Europeanen die na de brexit in het VK zullen wonen en werken.

Op donderdag zullen EP-leden stemmen over hun standpunt over de biodiversiteitsconferentie van de VN in China in oktober. Tijdens deze conferentie wordt van landen een nieuw globaal akkoord verwacht over de bescherming van diersoorten en het herstel en bescherming van hun habitat.

EP-leden zullen volgende week ook de prioriteiten bespreken van het nieuwe Kroatische voorzitterschap en ze zullen hun positie bepalen over ‘de Conferentie over de Toekomst van Europa’.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20191127STO67514


Terug naar boven