r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Venezuela: Declaration by the High Representative Josep Borrell on behalf of the EU on the latest developments on the National Assembly

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 9 januari 2020.

Door recente acties tegen de Nationale Vergadering, het enige democratisch verkozen orgaan in Venezuela, en veel van haar leden, waaronder de voorzitter van de Nationale Vergadering, is de Venezolaanse crisis verder geëscaleerd. De pogingen om een legitiem verkiezingsproces voor de raad van bestuur van de Nationale Vergadering op 5 januari hardhandig te blokkeren, en het gebruik van geweld tegen de voorzitter en verschillende wetgevers om hun toegang tot de Nationale Vergadering te belemmeren, zijn volstrekt onaanvaardbaar.

Volgens de Europese Unie is de stemming die tot de "verkiezing" van Luis Parra heeft geleid, niet wettig, omdat de juridische procedures en de democratische grondwettelijke beginselen niet in acht werden genomen. De EU spreekt haar volledige steun uit voor Juan Guaidó als voorzitter van de Nationale Vergadering, en verwerpt nadrukkelijk de schendingen van de democratische, constitutionele en transparante werking van de Nationale Vergadering, alsook de voortdurende intimidatie, het geweld en de willekeurige besluiten jegens de leden ervan.

De leden van de Nationale Vergadering moeten het parlementaire mandaat dat zij van de Venezolaanse bevolking kregen zonder enige vorm van intimidatie of represailles kunnen uitoefenen.

Gezien die ernstige feiten en besluiten die de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten ondermijnen, staat de EU klaar om gerichte maatregelen voor te bereiden ten aanzien van individuen die betrokken zijn bij de schending van deze beginselen en rechten. Die maatregelen zullen het Venezolaanse volk - dat door de crisis reeds zwaar getroffen is - op geen enkele wijze schaden. De EU zal hulp blijven verlenen aan de bevolking, en beraadt zich op verdere maatregelen om de humanitaire crisis in Venezuela te verlichten.

Tegelijkertijd zal de EU alles in het werk stellen om via vrije en eerlijke presidents­verkiezingen te komen tot een echt en inclusief proces voor het herstel van de democratie en de rechtsstaat.

De EU spoort alle leden van de Nationale Vergadering en alle politieke actoren aan op een zinvolle manier te werken aan een vreedzame en democratische oplossing voor de crisis en aan de herinstitutionalisering van het openbaar gezag.


Terug naar boven