r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Op de agenda: voorstellen voor een beter Europa in 2020

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 1 januari 2020.

De EU werkt aan een aantal nieuwe wetsvoorstellen voor betere leefomstandigheden in Europa. Lees verder om te ontdekken wat je kan verwachten in 2020.

Access to video: 2020

(Duur van de video:02:37)

Klimaatnoodtoestand

De klimaatnoodtoestand aanpakken is één van de topprioriteiten van de EU. De Europese Commissie werkt aan een “Green Deal” om de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050. Denk aan voorstellen zoals ecologische voeding, duurzamere producten, pesticiden en een strategie voor biodiversiteit in 2030. Ook zijn er plannen om de schadelijke CO2-uitstoot van vliegtuigen en schepen te verminderen.

Langetermijnbegroting van de EU

Onderhandelingen over de EU-begroting voor 2021-2027 zullen verdergaan. Het Parlement wil méér financiering om klimaatverandering te bestrijden, om innovatie te stimuleren en om onze grenzen te beschermen.

Digitale diensten

Er wordt verwacht dat de Commissie een voorstel zal doen voor een wet inzake digitale diensten en over artificiële intelligentie. Deze laatste moet helpen om wettelijke problemen op te lossen en investeringen te verhogen voor bedrijven die zich hiermee bezighouden in Europa. Het Parlement zal onderzoeken of systemen voor geautomatiseerde besluitvorming bevooroordeeld kunnen blijven door gebruikte algoritmes.

De bankenunie

De eurocrisis toonde aan dat er nood is aan verdere integratie van het financiële systeem van de EU. In 2020 zal het Parlement werken aan voorstellen om de bankenunie te voltooien, inclusief een schema om spaargeld te beschermen en back-upmaatregelen op te stellen in geval een bank failliet gaat.

Handelsovereenkomsten

Het Parlement zal stemmen over handel- en investeringsovereenkomsten met Vietnam, wat 99% van de tarieven zou opheffen. Daarenboven, wil de EU verder werken aan overeenkomsten met andere landen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, Chili, Indonesië, de Filippijnen, Marokko en Tunesië. Verder zijn er lopende gesprekken over een investeringsovereenkomst met China.

Gezondheid

Begin volgend jaar wordt verwacht dat de Europese Commissie een actieplan zal opstellen om kanker te bestrijden. Dit voorstel zal worden besproken door het Parlement.

Passagiersrechten

Een nieuw voorstel wil passagiersrechten aanpassen voor mensen die reizen met het vliegtuig of de trein. Europarlementariërs willen vooral de rechten van mensen met een handicap verbeteren.

Uitbreiding

De gesprekken met de landen die zich bij de EU willen aansluiten zullen worden verdergezet volgend jaar. Het Parlement dringt bij de EU aan om toetredingsonderhandelingen te voeren met Albanië en Noord-Macedonië; zij hebben immers voldaan aan de vereiste toetredingsvoorwaarden. Europarlementariërs zullen ook de vooruitzichten bespreken van de westelijke Balkanlanden om toe te treden.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk zou de EU moeten verlaten op 31 januari 2020. Het is echter mogelijk dat het land eerder vertrekt, als het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd door het VK en het Europees Parlement.

Vanaf het moment dat het terugtrekkingsakkoord is goedgekeurd, is de volgende stap onderhandelen over toekomstige relaties over onder andere handel, samenwerking op het vlak van defensie, het milieu en de strijd tegen terrorisme.

Veiligheid

Op dit moment zijn het Parlement en de Raad in onderhandeling over de bestrijding van het verspreiden van terroristische content online. Er worden tijdelijke grenscontroles in de Schengenzone besproken en de Commissie zou volgend jaar een voorstel moeten indienen over de bescherming van de EU-grenzen.

Schumanverklaring

Op 9 mei is het 70 jaar geleden dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, voorstelde om de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) op te richten, wat de eerste stap was naar de huidige EU.

Productinformatie

REF.: 20191127STO67506


Terug naar boven